MRI-scanner uit LEGO stelt jonge patiëntjes gerust.


az Vesalius is sinds kort in het bezit van een miniatuur MRI-scanner uit LEGO. Het gaat om een
exclusief model waar wereldwijd maar 600 exemplaren van gemaakt zijn. Het ontwerp van The LEGO
Foundation is bedoeld om jonge patiëntjes op een laagdrempelige manier voor te bereiden op hun
onderzoek.

Een MRI-scanner brengt organen en andere lichaamsweefsels beter in kaart. Het is een pijnloos, maar
indrukwekkend onderzoek voor kinderen. Je moet lange tijd alleen stil liggen in een groot toestel dat
veel lawaai maakt.
Om op een laagdrempelige manier te kunnen uitleggen hoe zo’n MRI-onderzoek verloopt, reageerde az
Vesalius vorig jaar op een oproep om één van de wereldwijd zeshonderd beschikbare mini MRIscanners
van LEGO te ontvangen. Uniek, want ze zijn niet te koop in de winkel.
“Veel kinderen vinden een MRI-scan spannend. We proberen hen daar dus goed op voor te bereiden
door uit te leggen hoe het onderzoek stap voor stap zal verlopen,” zegt Dr. Yves Germeaux,
diensthoofd medische beeldvorming. “Met dit lego-model kunnen we dat heel visueel maken en hen
op een speelse manier geruststellen. Dat zal onze jonge patiëntjes zeker helpen.”
De maquette bestaat uit een wachtzaal, een ruimte waarin je klaar gemaakt wordt voor het onderzoek,
de onderzoeksruimte met de scanner zelf en de ruimte waarin de dokter de beelden bekijkt. Gebouwd
met LEGO-blokjes en poppetjes. Het geeft een heel gedetailleerd beeld van hoe het eraan toegaat in de
echte scanner.
Op die manier kunnen de jongste patiënten van het ziekenhuis al bouwend en spelend leren over de
MRI-scan die ze moeten ondergaan. Zo weten ze wat hen te wachten staat en zijn ze minder bang.