Cursisten Tongerse Pentagoon Academie exposeren in GALLO-ROMEINS museum

Vanaf vandaag kan je in het Gallo-Romeins Museum de expo ‘In de ban van de Merovingers’ bezoeken. De tentoonstelling is het sluitstuk van een intensieve samenwerking tussen het museum en de afdeling beeldende kunst van Pentagoon Academie (deeltijds kunstonderwijs – Tongeren).

 Het Gallo-Romeins Museum beschikt ook over een collectie uit de vroege middeleeuwen, toen onze regio bestuurd werd door Merovingische koningen. Een selectie van zeven voorwerpen diende het afgelopen schooljaar als inspiratiebron voor volwassen cursisten beeldende kunst van Pentagoon Academie (deeltijds kunstonderwijs).
Ongeveer zestig mensen namen deel aan het project. Ze genoten volledige artistieke vrijheid en werkten grafisch, plastisch, picturaal, digitaal, experimenteel of kozen voor een mix van disciplines.
Het museum reikte eerst wetenschappelijke achtergrondinformatie aan over de voorwerpen. Hoe en door wie werden ze gebruikt? Waar werden ze gevonden?
De deelnemers reflecteerden en creëerden. Docenten van Pentagoon begeleidden het creatieve proces. Ook kunstenaar Herman Maes, curator van de tentoonstelling, stond de cursisten bij. Hij ging geregeld met hen in gesprek over hun werk.

Het resultaat van het project is te zien in een sfeervolle expositie. In een strakke scenografie omringen de hedendaagse artistieke creaties de eeuwenoude Merovingische objecten.
‘In de ban van de Merovingers’ loopt van 13 mei tot 27 augustus. Toegang is gratis.  

Burgemeester Patrick Dewael: ‘In de expositie komen de artistieke wereld en die van het erfgoed op een originele manier samen. Pentagoon Academie Tongeren en het Gallo-Romeins Museum versterkten elkaars werking.’

Schepen van Cultuur An Christiaens: ‘Het Gallo-Romeins Museum zette de cursisten van Pentagoon Academie aan om op een creatieve manier aan de slag te gaan met de collectie. Het resultaat is verrassend. Jong en oud kan er een hele zomer lang van genieten.’