Met video : Kunstwerk 'Shelter' in Pliniuspark Tongeren

Vandaag stelt de stad Tongeren een nieuw kunstwerk ‘Shelter’ voor. Het kunstwerk van Els Dietvorst kreeg een plekje in het Pliniuspark te Tongeren. De elementen ontmoeting, verbinding en ‘oerkracht’ komen samen in dit werk.

Patrick Dewael, burgmeester: “Tongeren is een stad met een roemrijk verleden en een schier onuitputtelijk erfgoed. Vanzelfsprekend gaan we respectvol om met ons lokaal erfgoed.  Het is een troef die we resoluut uitspelen.  We restaureren, valoriseren en ontsluiten het waar mogelijk. Het zou evenwel fout zijn om ons uitsluitend in het verleden te wentelen.  We treden immers niet op als conservator van een ‘openluchtmuseum’, maar ambiëren een rol als katalysator inzake stedelijke ontwikkeling. Met ‘de 9de maand’ brengt de stad Tongeren heden en verleden alvast met elkaar in confrontatie. Deze confrontatie kan alleen maar een meerwaarde opleveren.  Hedendaagse kunst is finaal het erfgoed van morgen.”

In het kader van ‘de 9de maand’ wordt door het stadsbestuur op regelmatige basis een hedendaags kunstwerk aangekocht en in de openbare ruimte geïntegreerd.

An Christiaens, schepen van Cultuur: “Bij kunst in de openbare ruimte begeven we ons op de scheiding tussen het gemeenschappelijke en het individuele.  We worden hierdoor omzeggens verplicht om een persoonlijk standpunt in te nemen.  Het negeren ervan is quasi onmogelijk.”

In 2012 lanceerde de stad Tongeren dit initiatief met de aankoop van het werk Luizado.  Deze creatie van Nick Ervinck kreeg een plaats t.h.v. Museumplein.

Later volgden nog werken van Nadia Naveau (Roman Riots – stadspark De Motten), Hans Op de Beeck (Lily Pond - Begijnhof), Liliane Vertessen (To the Point - Museumplein) en Renato Nicolodi (In Memoriam - Pliniuspark).  Recent nog mochten we het kunstwerk Traces of Histories voorstellen.  Dit ontwerp van Wesley Meuris maakt voortaan integraal deel uit van de gevel van het stadhuis.  Het werk zet de toeschouwer aan tot reflectie over (onze kennis van) het verleden.

“Zo nu en dan kleuren we in het kader van ‘de 9 de maand’ ook buiten de lijntjes. Zo gingen we in 2017 een samenwerking aan met de gerenommeerde Italiaanse kunstenaar Michelangelo Pistoletto (arte povera), internationaal geprezen omwille van diens ‘Third Paradise-filosofie. Wereldwijd werden er inmiddels kunstwerken opgericht die gebaseerd zijn op de filosofie van Michelangelo Pistoletto.  Sinds 2017 dus ook in Tongeren,” zegt An Christiaens, schepen van Cultuur.

De lokale vertaalslag werd gemaakt door het artistieke duo Le Prince-Evêque (Johan Vandebosch / Tom Lambeens).  In het ‘Third Paradise’ ontstaat finaal een symbiose tussen het eerste paradijs enerzijds (d.i. het milieu, waarvan de mens een product is) en het tweede paradijs anderzijds (d.i. de intelligentie, waarvan de mens de maker is). 

An Christiaens, schepen van Cultuur: “Voor de meest recente editie van de 9de maand sloegen we de handen in mekaar met Mevr. Els Dietvorst, laureaat van de prestigieuze Belgian Art Prize 2021. Deze gewaardeerde en sociaal geëngageerde kunstenaar ontwierp voor onze stad het werk ‘Shelter’. Het werk kreeg weerom een plekje in het Pliniuspark (waar eerder dus ook al de werken ‘In Memoriam’ en ‘Third Paradise’ werden ingebed). Ons lokaal aanbod inzake hedendaagse kunst oogt steeds fraaier.”  

Patrick Dewael, burgemeester: “Toen Mevr. Dietvorst een aantal maanden geleden dit projectvoorstel op tafel legde waren we meteen gecharmeerd.  De kunstenaar is er in geslaagd om een werk te creëren dat rekening houdt met de (historische) uniciteit van Tongeren en dat tegelijkertijd ook een actueel maatschappelijk relevante boodschap uitdraagt.  De elementen ontmoeting, verbinding en ‘oerkracht’ komen samen in dit en andere werken van Els Dietvorst.”

Deze shelter is voortaan een kleine rust- en bezinningsplek in het Pliniuspark.  Hier kan je terecht voor een ogenblik van stilte, verstrooiing en rust temidden van de alledaagse rat race die elk van ons (be)leeft.  Je kan hier even verbinding maken (met je diepste zelf of met anderen). Tegelijkertijd blijft de connectie met de natuurlijke (park)omgeving steeds overeind.

“Het werk Shelter is een mooi voorbeeld van de belangrijke maatschappelijke rol die kunst vervult.  Het is evident dat kunst ons ontroert, dat zij zorgt voor ontspanning of een moment van verstrooiing. De ware betekenis van kunst gaat echter zoveel verder en is zoveel fundamenteler. Kunst is de spreekwoordelijke luis in de pels van een samenleving. Kunst en in het bijzonder hedendaagse kunst confronteert, daagt uit en wakkert zo nu en dan zelfs controverses aan.  Op die manier trekt zij de contouren van wat een toekomstige samenleving kan voorstellen of betekenen. Deze maatschappelijke krijtlijnen zullen altijd in eerste instantie worden uitgetekend vanuit artistieke milieus en pas later in politieke, economische e.a. middens,” besluit Patrick Dewael, burgemeester.