Dienst Veiligheid en Preventie voortaan gehuisvest in AC Praetorium

De dienst Veiligheid en Preventie van de stad Tongeren heeft met succes zijn intrek genomen in de pas gerenoveerde benedenverdieping van het AC Praetorium, waar voorheen het politiekantoor was gevestigd. De voorbije jaren was deze dienst gehuisvest in het Munthuis.

De dienst Veiligheid en Preventie bestaat uit een team van vijf toegewijde professionals, met aan het hoofd handhavingsambtenaar Bapke Taes. Samen met drie gemeenschapswachten-vaststellers, Danny, Ruben en Wouter, en GAS-bemiddelaar Sara Hulsmans, zetten zij zich in voor de handhaving van het politiereglement 'overlastfenomenen sanctioneerbaar met gemeentelijke administratieve sancties' van de stad Tongeren.

De drie gemeenschapswachten hebben de bevoegdheid om inbreuken vast te stellen en bestuurlijke verslagen op te stellen. Zij spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de veiligheid en het handhaven van de openbare orde in Tongeren. De dienst Veiligheid en Preventie is ook actief betrokken bij preventieve en repressieve maatregelen met betrekking tot diverse vormen van overlast. Daarnaast behoren bestuurlijke handhaving, handhavingsbeleid, veiligheids- en preventieplanning tot het takenpakket van deze dienst.

Een belangrijk onderdeel van de dienst Veiligheid en Preventie is Sara Hulsmans, de GAS-bemiddelaar. Zij richt zich op het bemiddelen in GAS-dossiers voor het gerechtelijk arrondissement Tongeren. GAS-bemiddeling biedt een alternatieve sanctie die kan worden voorgesteld ter vervanging van een administratieve geldboete in GAS-dossiers. Dit proces bevordert een constructieve aanpak van overtredingen en draagt bij aan het bevorderen van harmonie en veiligheid in de gemeenschap.

Patrick Dewael, burgemeester
“Met de verhuizing naar het AC Praetorium beschikt de dienst Veiligheid en Preventie nu over moderne faciliteiten en een strategische locatie die de efficiëntie van hun werkzaamheden zal vergroten. Deze nieuwe ruimte biedt hen de mogelijkheid om nauwer samen te werken met andere betrokken stadsdiensten en om hun taken op het gebied van handhaving en preventie effectiever uit te voeren. Als stadsbestuur werken we voortdurend aan een leefbare omgeving en een veilige en gastvrije stad. Doordat het GAS-team nu optimaal kan werken vanuit hun nieuwe omgeving worden er weer concrete stappen ondernomen om dit doel te bereiken.”