Plus-Plek Koninksem opent officieel haar deuren

Zaterdag 10 juni vond de feestelijke inhuldiging van Plus-Plek Koninksem in de gerenoveerde pastorie. De Plus-Plek is het resultaat van twee grote projecten, Een eerste project betreft de renovatie van de pastorie, getrokken door de vrijwilligers van het kerkbestuur. Het tweede project gaat over de invulling van de pastorie als plus-ontmoetings-plek. Landelijke Gilden begeleidde dit laatste project met steun van de stad Tongeren. Ook de zorggebruikers van zorgboerderij Hoge Dries (Covida) hebben een belangrijke plaats rol in de plus-plek. Dankzij dit project hebben de buurt, de gemeente, het lokaal dienstencentrum, Covida en de verenigingen een extra locatie om hun activiteiten en diensten aan te bieden. Stad Tongeren zorgde voor een defibrillator

Sociaal contact is erg belangrijk omdat het zorgt voor verbondenheid. Ook kwetsbare groepen, zoals eenzame ouderen, mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen of mensen uit een zorginstelling, hebben nood aan ontmoeting. Daarom kwam Landelijke Gilden met het idee om in 5 Limburgse dorpen, in samenwerking met de lokale zorgorganisatie en met steun van de gemeente, een plus-plek uit te bouwen. De plus-plek is een ontmoetingsplaats voor de buurt dicht bij huis getrokken door een zorgorganisatie en ondersteund door de gemeente. Je kan er vrij binnenlopen voor een tas koffie en een portie gezelligheid. Maar er zijn ook heel wat andere leuke activiteiten, producten en diensten te vinden, waardoor de drempel om binnen te lopen laag is.

De pastorie kwam leeg te staan en het kerkbestuur zag potentieel. Dankzij de cofinanciering van de provincie Limburg, Vlaanderen en Europa startten ze met de renovatie van de pastorie. Met de toegekende middelen, aangevuld met centen van zowel de kerkfabriek als de VZW Parochiaal centrum en de inzet van enkele vrijwilligers die gedurende twee jaar elke donderdag op post waren sloegen ze erin om de  pastorie te renoveren. Ook de tuin werd in ere hersteld en heeft nu  een groot terras en een petanquebaan. Om dit financieel rond te krijgen klopten ze aan bij de “Koning Boudewijnstichting” en “Cera Foundation”, die de nodige middelen vrij maakten.

Elke laatste maandag van de maand fungeren zij als digipunt waar mensen terecht kunnen met hun digitale vragen. De Plus-Plek in Koninksem heeft verschillende lokalen en een gezellige buitenruimte waar buurtbewoners en verenigingen activiteiten kunnen organiseren.