Stadhuis is officieel heropend na grondige renovatie

Dinsdag 20 juni vond de feestelijke opening plaats van het stadhuis. Na een grondige renovatie straalt het prachtige stadhuis op de markt van Tongeren als nooit tevoren. Het iconische gebouw is na vele jaren zorgvuldige restauratie weer in volle glorie hersteld en opende zijn deuren als een huis voor elke Tongenaar.

Patrick Dewael, burgemeester: “De oorsprong van het stadhuis gaat terug tot de 13e eeuw, toen Tongeren stadsrechten kreeg van de Luikse prinsbisschop en een eigen stadhuis oprichtte. Destijds bevond het zich op de hoek van de Grote Markt en de Sint-Truiderstraat. Het gebouw werd tijdens de verwoestende Grote Brand van 1677 volledig in de as gelegd.”

“Het nieuwe stadhuis, ontworpen door de befaamde Luikse architect Pascal Barbier, werd rond 1730 vlakbij de OLV-basiliek gebouwd. Gedurende de eeuwen zijn er vele verbouwingen geweest, voornamelijk vanwege de verschillende functies die het gebouw heeft vervuld, zoals vredegerecht, schepenhof, politiecommissariaat, stadsarchief en toeristische dienst. Ondanks al deze veranderingen heeft het stadhuis zijn onmiskenbare 18de-eeuwse Luikse karakter weten te behouden,” zegt Gerard Stassen, schepen van Erfgoed.

“Bij de recente renovatie stond het behoud van de architecturale en historische elementen centraal, terwijl er ook een hedendaagse invulling aan het gebouw werd gegeven. De herinrichting was een uitdaging, maar het resultaat is verbluffend. Er is veel aandacht besteed aan de selectie van schilderijen, beelden en gedenkplaten, die de rijke geschiedenis van Tongeren weerspiegelen”, vervolgt burgemeester Patrick Dewael.

Op de benedenverdieping wordt de bezoeker meteen gegrepen door de herdenking van beide Wereldoorlogen. Op de andere verdiepingen stuit men ook op kunstwerken van en door Tongenaren. Een bijzonder pronkstuk is te bewonderen in de feestzaal: een unieke reeks van 12 portretten van Romeinse keizers, geschilderd door een Vlaamse meester. Het is hoogst uitzonderlijk dat de volledige collectie nog intact is. Wereldwijd zijn er slechts vier volledige ensembles bekend, waardoor dit kunstwerk van onschatbare waarde is.

 

“Als hoofdkwartier van het MoMeNTfestival, wordt het stadhuis tussen 3 en 13 augustus de culturele hotspot van Tongeren. Op donderdag 3 augustus zet het grote openingsspektakel ‘This is the end of the world as we know it’ het pas gerenoveerde stadhuis in al haar glorie in de kijker,” zegt An Christiaens, schepen van Cultuur.

Het gerenoveerde stadhuis zal dienen als vergadercentrum voor de bestuursorganen en stadsdiensten, en zal tevens fungeren als een gastvrije ontmoetingsplaats voor diverse samenkomsten en officiële ontvangsten.

Het stadhuis zal echter niet alleen dienen als een functioneel huis, maar ook als een ruimte voor gemeenschapsbetrokkenheid en samenwerking. De feestzaal en de aangrenzende Steynszaal zullen beschikbaar worden gesteld aan Tongerse verenigingen en organisaties voor uiteenlopende gelegenheden, zoals ontvangsten, recepties, academische zittingen en nog veel meer.

Vanaf 1 juli kunnen koppels weer in het stadhuis trouwen op woensdag-, vrijdag- en zaterdagochtend, evenals op maandag- en zaterdagmiddag. Op dinsdagochtend of donderdag- en vrijdagmiddag vinden de huwelijken plaats in het Agnetenklooster.

De vergaderzalen kregen allemaal een naam in relatie tot het gebouw:

Barbierzaal: Pascal Barbier (+1750) was architect van het stadhuis. Hij was eveneens architect van de abtenwoning van Saint Laurent en het prinsbisschoppelijk verblijf te Seraing.

Van Bergenzaal: Joris Lodewijk van Bergen (1662-1744) was sinds 1724 prinsbisschop van Luik. Hij keurde de bouw van het stadhuis goed. Voordien had hij reeds de heropbouw van de stadsomwalling goedgekeurd.

Via deze beide namen (Barbier en Van Bergen) wordt de link gelegd met de Luikse architectuur en het prinsbisschoppelijke verleden.

Ketelbueterszaal: Helena Ketelbueters is de oudst gekende vroedvrouw in de stad (1519). Deze naam verwijst naar het geboorteproject van Wesley Meuris, maar ook naar de registratie van geboortes die vanaf de Franse Tijd in het stadhuis gebeurden.

Weustenraadzaal (Weustenraadsalon): Theodoor Weustenraad (1805-1849), afkomstig uit Maastricht, was een belangrijk figuur tijdens de Belgische onafhankelijkheidsstrijd. Hij organiseerde mee de verplaatsing van instellingen vanuit Maastricht naar Tongeren en organiseerde de eerste rechtbanken (toen nog in het stadhuis). In de periode 1831-1832 leidde hij een pro-Belgische persgroep vanuit Tongeren dat in die periode een militair hoofdkwartier was voor de verovering van Nederlands Limburg (oorlog tot 1839). In de collectie van het stadhuis bevindt zich eveneens een borstbeeld van Weustenraad.

Steynszaal: Germaine Steyns (1913-1998) was actief tijdens WO II als verpleegster waarvoor ze verschillende eretekens kreeg. Ze had samen met haar broers de leiding over schoenenfabriek Ambiorix (vanaf 1955) en werd bovendien de eerste vrouwelijke schepen van Tongeren.

Op 15, 22,en 29 juli en op 5, 12, 19 en 26 augustus zijn er geleide bezoeken in het stadhuis. Inschrijven via info@visittongeren.be

Totale kost van de renovatie bedraagt 6.597.000, euro waarvan 2.634.706 euro betoelaagd vanuit Onroerend Erfgoed.