Collectorwerken Diets-Heur afgerond

Vorige maand zijn de collectorwerken in Diets-Heur afgerond. De werken zijn oorspronkelijk gestart door aannemer Casters Algemene Ondernemingen in 2017. In 2018 werd deze aannemer echter failliet verklaard. Na afhandeling van het faillisementsdossier konden de werken in 2021 verdergezet worden door aannemer Gemoco. Nu zijn de werken klaar.

 

Patrick Dewael, burgemeester: “In 2015 keurde de Gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst ‘Combinatie prioritaire werken en niet-prioritaire werken tussen de stad Tongeren, Fluvius, Provincie Limburg, Aquafin nv en het Vlaams Gewest (Agentschap Wegen en Verkeer)’ goed. Het project ‘Collector Nerem-Vreren’, vanaf het Neremsplein tot aan het Molenplein werd reeds afgerond eind 2015, begin 2016. In het najaar van 2017 startte het project ‘Collector Diets-Heur’ vanaf het Molenplein, aansluitend op de werken ‘Collector Nerem-Vreren’. Binnen dit project werkten verschillende partners samen: Aquafin NV, Fluvius, Provincie Limburg en AWV.”

 

Door de aanleg van een gescheiden riolering en de afvoer van vuilwater naar het zuiveringsstation in Mal, worden de aansluitingen van vuil water op de Jeker en de Beek weggewerkt met het oog op een betere waterkwaliteit. Het was niet zomaar een project maar een integraal project, door de samenwerking met verschillende partners en verschillende thema’s die behandeld werden, van water en natuur tot verkeersveiligheid en verfraaiing van het openbaar domein:

  • Aquafin en Fluvius zorgden voor een betere waterkwaliteit, door de aanleg van de collector en een gescheiden riolering.
  • De provincie zorgde voor een betere waterbeleving door de herinrichting van de Beek.
  • De stad Tongeren zorgde voor de heraanleg van wegen en voetpaden en het aanbrengen van de beplantingen.
  • Het Agentschap Wegen en Verkeer zorgde i.s.m. de stad Tongeren voor een veilige herinrichting van de schoolomgeving in Vreren en het kruispunt Vreren/Diets-Heur.

 

 

“Enkele decennia geleden waren veel Limburgse waterlopen nog open riolen. Daarom werden ze overwelfd en weggestopt. Dankzij de inspanningen van vele partners in projecten zoals dit, is de waterkwaliteit sterk verbeterd en kunnen we de beken terug hun prominente plaats geven in het stadsbeeld. Een open waterloop biedt een meerwaarde voor de buurt, voor de natuur en voor de waterhuishouding” aldus gedeputeerde van waterbeheer, Bert Lambrechts.

 

“Binnen het project ‘Collector Diets-Heur’ was de verkeersveiligheid aan de schoolomgeving in Vreren een prioritair aandachtspunt. Ook binnen het mobiliteitsplan hechten we hier veel belang aan. De schoolomgeving en het kruispunt met de Luikersteenweg werden volledig heringericht. Het kruispunt op de Luikersteenweg kreeg een snelheidsbeperking opgelegd van 50 km/uur. De weg werd heraangelegd in asfalt. Er werden fietspaden in betonstraatstenen en brede voetpaden aangelegd. De bushalte werd zodanig aangelegd dat deze ook makkelijk toegankelijk is voor personen met een beperking. Er werd ook een middenberm aangelegd met een veilige fietsoversteekplaats,” Patrick Jans, schepen van Mobiliteit.

 

“Ook de schoolomgeving zelf werd aangepakt. We geldt nu een snelheidsbeperking van 30 km per uur. Er werd een verhoogd verkeersplateau aangelegd ter hoogte van de school om de snelheid te remmen. Ook hier werden voetpaden aangelegd van 1,50 meter breed, de wegen werden aangelegd in asfalt en de bushalte is nu toegankelijk voor personen met een beperking. Er werden fietssuggestiestroken aangelegd en er liggen nu parkeerstroken voor voertuigen,” zegt Jeannine Vanvinckenroye, schepen van Onderwijs.

 

Het openleggen van de Beek in Diets-Heur en het aanleggen van een plein verhogen de beleving van het dorp. De oude kapel werd afgebroken en iets verderop heropgebouwd omdat deze in het tracé van de opengelegde beek stond.

 

Kostprijs

Aquafin: € 2.467.000

Stad Tongeren: € 2.355.000 (waarvan ongeveer € 1.000.000 subsidies – MINA en AWV)

Fluvius: € 574.000

Provincie Limburg: € 693.000

AWV: € 101.000

Totaal: € 6.190.000