Met video: Resultaat volksraadpleging in Tongeren

In Tongeren vond zondag 3 september een volksraadpleging plaats. Het verzoek tot volksraadpleging werd in april 2023 ingediend door enkele inwoners.

Volgende vraag werd gesteld: 'Bent u voor een fusie van de stad Tongeren met de stad Borgloon: ja of nee?’

De voorzitter van het hoofdbureau, Nicolas Jadoul, heeft vandaag om 16.40 uur het proces-verbaal van de algemene telling van de stemmen overgemaakt aan burgemeester Patrick Dewael.

Het hoofdbureau heeft vastgesteld dat het aantal inwoners dat aan de stemming heeft deelgenomen in totaal 5.449 bedraagt.  Tongeren telde op de dag van het opmaken van de deelnemerslijst van de volksraadpleging 32.017 inwoners. Het minimaal aantal inwoners dat diende deel te nemen aan de volksraadpleging bedraagt dus 3.201,7. Deze drempel werd gehaald.

Uit het proces-verbaal van het hoofdbureau blijkt volgend resultaat:

5.449 inwoners brachten hun stem uit

Ja: 1.078 (19,78 %)

Nee: 4.214 (77,34 %)

Blanco en ongeldig: 157 (2,88 %)

Het college van burgemeester en schepenen heeft vandaag kennis genomen van de uitslag van de volksraadpleging. Het College heeft respect voor het democratisch initiatief van de initiatiefnemers van de volksraadpleging.

Het College beschouwt een opkomst van 17,02 procent  van de inwoners voor een niet bindend initiatief, als een belangrijk signaal.

Tegelijk wordt vastgesteld dat 82,98 procent van de inwoners geen gebruik heeft gemaakt van het recht op deelname aan de volksraadpleging.

Zowel in Tongeren als in Borgloon hebben in 2021 de democratisch verkozen Gemeenteraden principieel beslist tot een fusie van beide steden. Zeker voor wat Tongeren betreft zal het resultaat van de volksraadpleging grondig geanalyseerd worden, en dit samen met alle fracties van de Gemeenteraad.

Alleszins is de analyse van de uitslag van de volksraadpleging één van de elementen die uiteindelijk zullen meegenomen worden in de afweging van de beslissing die de gemeenteraad zal nemen in verband met de fusie.