Tongerse jongeren krijgen inspraak

De jeugdraad van Tongeren heeft een QR-code ontwikkelt waarmee jongeren op een laagdrempelige manier inspraak krijgen. De QR-codes worden aangebracht op een 50-tal openbare plaatsen doorheen de stad.

“De jeugdraad is het inspraakorgaan voor jongeren. Dit adviesorgaan is decretaal verankerd en moet de betrokkenheid van kinderen en jongeren verzekeren bij de beleidsvoorbereiding en uitwerking van jongeren gerelateerde onderwerpen. Zij brengen suggesties, ideeën naar voor waarin wij hen zo goed mogelijk trachten te ondersteunen om deze tot uitvoering te brengen,” zegt Patrick Dewael, burgemeester.

An Christiaens, schepen van Jeugd: “In Tongeren bestaat de jeugdraad voornamelijk uit de vertegenwoordigers van de verschillende jeugdverenigingen zoals de KSA, de Chiro, de Scouts, de KLJ,… Daarnaast zijn ook jongeren van 16 jaar en ouder die niet in een jeugdvereniging zitten welkom. De Algemene Vergadering komt een 3-tal keren per jaar samen. Daarnaast is er ook een bestuursraad die vooral bezig is met het uitwerken van de verschillende activiteiten.”

“Uit een brainstorm met onze Tongerse Jeugdraad kwam er naar boven dat de stem van jongeren, die niet met het verenigingsleven verbonden zijn, moeilijk te aanhoren is. Met deze QR-code stickers, die vanaf vandaag in het stadsbeeld zullen verschijnen, hopen we jongeren beter te bereiken. Wanneer je de code op de sticker met je telefoon scant, vragen we je (namens de Jeugdraad) enkele vragen in te vullen over de plek waar je je op dat moment bevindt,” zeggen Tim Houbrechts en Tiemen Goffin, voorzitters van de jeugdraad. “

“Mis je bijvoorbeeld een bankje op de plek waar je met je vrienden chillt? Of wil je graag een vuilbak omdat er toch wat afval ligt? Of misschien een drinkfontein aan je hangplek? Laat het ons weten via de scan. Als we merken dat er vaak dezelfde wensen worden doorgegeven, gaan we daarmee aan de slag. De stickers zelf worden bewust geplakt op een 50-tal plaatsen in de stad waar jongeren het meeste tijd doorbrengen met vrienden. Het scannen neemt niet veel tijd in beslag en hiermee hopen we dat de drempel lager ligt voor jongeren,” besluiten beide voorzitters.