Opening van de jaarlijkse Tongerse Koninklijke Kunstkring in de Velinx.

Vrijdag 22 september ging de expo van de Tongerse Koninklijke Kunstkring van start in de Velinx

Na de verwelkoming door Velinx-Directeur Johan Wouters mocht de nieuwe TKK voorzitter Anita Christiaens het woord nemen.

Zij had woorden van dank aan iedereen die deze tentoonstelling mogelijk gemaakt heeft, zijnde de Velinx met Johan Wouters en al zijn medewerkers die de TKK de kans bieden om de nieuwe werken van hun leden aan het publiek te tonen. En al de bestuursleden van de TKK: Alda Fransen voormalig voorzitter, Frieda Rouffa coördinator, Annie Peters penningmeester, Hugo Jaspers vormgeving en 2 nieuwe bestuursleden Marijke Moermans contactpersoon voor de Academie en de Middenstand en Eddie Van Hoef woordvoerder.

De woordvoerder gaf een overzicht van de spannende momenten die de voorbereiding, het binnenbrengen van de werken en de opbouw van de tentoonstelling met zich meebrengen.

Dit jaar zijn er 23 deelnemers die hun passie voor kunst ieder op een persoonlijke artistieke wijze benaderen. Er is zowel figuratief als abstract werk, en alles ertussenin. Een ruime variatie in technieken, disciplines en materiaalkeuze maakt het een boeiend geheel. Hij benadrukte “ Passie voor kunst is wat ons verbindt als Kunstkring.”

Daarna gaf de voorzitter het woord aan Schepen An Christiaens om de tentoonstelling officieel te openen. De Schepen keek terug op de rijk gevulde cultuurzomer: de zeer geslaagde Kroningsfeesten, MOMENT het jaarlijks cultuur evenement, het Stadhuis dat terug geopend werd en zijn publieke functie terug kan innemen, en het ontsluiten van de toren van de Basiliek.

“Het is fijn om achterom te kijken, maar nog fijner om vooruit te blikken naar nog meer schoons. En daar is deze tentoonstelling het ideale startschot voor. De TKK expo is namelijk de officieuze start van het nieuwe cultuurseizoen van de Velinx. En het is een veelbelovend seizoen”, aldus Schepen An Christiaens.

Zij prees ook de bonte verscheidenheid van de werken op deze expo en wenste al de participanten proficiat voor hun creatieve expressie en de persoonlijkheid die eigen is aan hun werken.

Daarna volgde de officiële opening en de receptie aangeboden door de Velinx en de Stad Tongeren.

De tentoonstelling blijft toegankelijk tot 22 oktober 2023.