Fe(e)stival: Huis van het Kind Tongeren bestaat 5 jaar!

Vijf jaar geleden opende het Huis van het Kind Tongeren officieel de deuren op de welzijnscampus aan de Dijk. Het Huis van het Kind is intussen ‘The place to be’ voor alles rond het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren. Een 50-tal diensten en organisaties en een vrijwilligersteam zorgen samen voor een ruim en kwaliteitsvol aanbod van ontmoeting, informatie, activiteiten, vorming en gezinsondersteuning. Dit succes wordt gevierd met een ‘Fe(e)stival’ voor alle Tongerse gezinnen op zaterdag 30 september.

 

Het Huis van het Kind is op de eerste plaats een fijne en gezellige plek, waar kinderen en hun ouders altijd welkom zijn. Onze kinderen zijn onze toekomst.  Als stadsbestuur willen we mee de vinger aan de pols houden zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen in een zorgende en stimulerende omgeving, waarin zij hun talenten maximaal kunnen ontplooien. Hiervoor kunnen we rekenen op de inzet van een 50-tal diensten en organisaties en een vrijwilligersteam. Zij maken elke dag opnieuw tijd voor het verhaal van elk gezin en zorgen voor een aanbod op maat.

 

“Niet elk gezin heeft dezelfde ondersteuning nodig. Waar de ene ouder graag ervaringen wil uitwisselen met andere ouders, wil de andere ouder een workshop volgen van een professional en hebben kwetsbare ouders weer nood aan meer intensieve ondersteuning. De grote deelname van gezinnen aan het aanbod en vooral hun tevredenheid geven energie om dit huis verder uit te bouwen. Het team van professionals en vrijwilligers is dynamisch, gedreven en kwaliteitsvol en dit feest is een ideaal moment om hen een dikke pluim te geven, bedankt voor jullie inzet,” zegt Evelyne Stassen, schepen van Sociale Zaken.

 

Een aantal partners en projecten zoals de consultatiebureaus van Kind en Gezin, de opvoedingswinkel, de vrijetijdswinkel met extra fietsbibliotheek, het loket kinderopvang, de gezinsondersteuners voor individuele gezinsondersteuning, de praatgroep éénsgezind voor alleenstaande ouders, instapje als voorbereiding naar de kleuterschool, de ontmoetingsgroep Koala, de welzijnsschakel ‘de schakelaar, de plantrekkers, de eerstelijnspsycholoog en Fons (groeipakket) hebben hun intrek genomen in het Huis van het Kind. Andere diensten zetten mee hun schouders onder vernieuwende initiatieven zoals bijvoorbeeld de sportdienst van de stad Tongeren met hun project ‘Second serve’ rond tweedehandssportkledij en leeskriebels met de bib.

 

“‘It takes a village to raise a child’ een Afrikaans gezegde met zoveel kracht. Ik ben fier dat we in Tongeren met Huis van het Kind de voorbije 5 jaar samen stappen hebben gezet rond een geïntegreerd en open aanbod door en voor gezinnen. We vieren dit met een ‘Fe(e)stival’ op zaterdag 30 september van 13u30 tot 16u30. Het belooft een leuke namiddag te worden met workshops voor alle Tongerse gezinnen,” besluit Evelyne Stassen, schepen van Sociale Zaken.