Gemeenteraad keurt de aanleg van een nieuw fietspad op Tongeren-Oost goed

De gemeenteraad van Tongeren heeft tijdens haar vergadering van 25 september jl. unaniem de opdrachtvoorwaarden goedgekeurd voor de aanleg van een fietspad dat een belangrijke ontbrekende link is tussen Maastrichtersteenweg en Heesterveldweg.

“Een goede en rechtstreekse fietsverbinding is noodzakelijk om het woon-werkverkeer per fiets te stimuleren. Er zijn de voorbije jaren al heel wat inspanningen gedaan om de fietsverbindingen van en naar Tongeren-Oost te optimaliseren. De realisatie van de ontbrekende link tussen de carpoolparking aan de E313 en de bedrijven Davo en Prologis die we nu gaan realiseren, zal een belangrijke en cruciale aanvulling zijn op het bestaande netwerk van fietsroutes,” zegt Patrick Dewael, burgemeester.

Het traject heeft een totale lengte van ongeveer 760 meter en zal een breedte van 3 meter hebben, met een uitbreiding naar 4 meter ter hoogte van de aansluiting met de Heersterveldweg. Deze verbreding is noodzakelijk omdat een van de bedrijfsgebouwen van Prologis dit stukje fietspad als brandweg zal gebruiken. Om gemotoriseerd verkeer vanaf de brandweg naar het fietspad te voorkomen, zal er een paaltje worden geplaatst.

“Het belang van dit project kan niet worden overschat”, volgens Patrick Jans, schepen van Mobiliteit. “Met het voorgestelde tracé wordt een route gecreëerd waardoor fietsers die vanuit Riemst naar Tongeren-Oost reizen, niet de N79 Maastrichtersteenweg ter hoogte van de kruising met Limesweg hoeven te gebruiken of via de nieuwe parallelweg naar de E313 moeten rijden. Dat zal de verkeersveiligheid voor de fietser aanzienlijk verbeteren.”

Het project wordt gefinancierd met steun van het Kopenhagenfonds van de Vlaamse Overheid.

De geraamde kostprijs bedraagt ​​ 850.000 euro, waarvan 283.000 euro wordt gesubsidieerd door het Kopenhagenfonds van de Vlaamse Overheid.