Jobdag voor werkzoekende jongeren in Hal P

De gemeenten van Zuid-Oost Limburg organiseren samen met Travi en Flux een jobdag voor hun werkzoekende jongeren. Tongeren, Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren zetten samen in op meer tewerkstellingskansen voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met Travi en Flux gingen deze lokale besturen op zoek naar een laagdrempelige manier om deze jongeren op een succesvolle manier in contact te brengen met relevante vacatures waarbij de kans op tewerkstelling reëel is.

"Momenteel worden de competenties van werkzoekende jongeren helaas niet ten volle benut op de lokale arbeidsmarkt", zegt Stijn Germeys, directeur van BLM en tevens penhouder van het Flux project voor jongeren. "Binnen het project 'Flux' versterken wij kwetsbare jongeren om hun participatie in de samenleving en daarmee ook hun deelname aan de arbeidsmarkt te verhogen. Gezien de huidige arbeidsmarktkrapte, zou de tewerkstelling van deze jongeren een win-win zijn voor zowel lokale werkgevers als voor deze groep van precaire werkzoekenden. Dergelijke initiatieven zijn ideaal om de persoonlijkheid van deze jongeren te matchen aan de cultuur van bedrijven. Vandaar dat we samen met de lokale besturen van Zuid-Oost Limburg kozen voor een samenwerking met Travi, het sectorfonds van de interim."

Travi biedt uitzendbedrijven in de eerste plaats arbeidsmarktgerichte opleidingen voor uitzendkrachten of -kandidaten. Maar er is meer! Travi zet in op hands-on oplossingen voor arbeidsmarktvragen van uitzendbedrijven en hun uitzendkrachten. Daarnaast ondersteunt Travi maatschappelijk relevante projecten. Via het Welqome project geeft Travi jongeren die op de drempel staan van de arbeidsmarkt een duwtje in de rug

"Travi verlaagt drempels voor kandidaten die als uitzendkracht willen werken, zoekt oplossingen voor mogelijke struikelblokken die een job in de weg staan (bijv. taal, mobiliteit, enz.) en stimuleert diversiteit in de uitzendsector" zegt Inge Hauben, sectorconsulent provincie Limburg van Travi. "Zo creëren we impact op onze uitzendbedrijven en de uitzendkrachten die voor hen werken. We dragen bij tot een inclusievere en duurzame arbeidsmarkt. Hiervoor zetten we maximaal in op partnerships, de partnership met de lokale besturen van Zuid-Oost Limburg is een mooi voorbeeld.

"Als lokaal bestuur trachten we samen met Travi en Flux deze jongeren maximaal te ondersteunen in hun eerste stappen op onze arbeidsmarkt. Een welqome day is een jobdag met een twist," zeggen de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. "In de voormiddag krijgen de jongeren enkele workshops om hun sollicitatievaardigheden bij te schaven. In de namiddag gaan ze de competenties die ze verworven hebben tijdens de workshops in de praktijk omzetten door te solliciteren bij de aanwezige interimkantoren. Vaak vormt het gebrek aan ervaring een barrière waardoor gemotiveerde jongeren niet worden ingezet op de arbeidsmarkt. De hier aanwezige interimkantoren willen een brugfunctie vervullen tussen werkzoekende jongeren en werkgevers waarvoor zij vacatures invullen. Tewerkstelling via interim kan loopbaanperspectieven bieden op zowel korte als lange termijn."

"Door in te zetten op events als deze, kunnen we creatief omgaan met de huidige uitdagingen op onze lokale arbeidsmarkt. Het creëren van een win-win situatie via inclusieve tewerkstelling vormt hierbij het uitgangspunt. Dit betekent dat we oog hebben voor het potentieel van elke werknemer. Deze soort tewerkstelling vormt dan ook een waardevolle stap naar een inclusieve arbeidsmarkt", besluit Evelyne Stassen, voorzittter van de ILV werk & sociale economie Zuid-Oost Limburg.