Ondernemers uit Zuid-Oost Limburg krijgen creatieve oplossingen voor een opdrogende arbeidsmarkt, waar de vijver van kandidaten steeds kleiner wordt.

Vandaag plaatst het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Regierol Sociale Economie & Werk Zuid-Oost Limburg’ enkele creatieve oplossingen voor de opdrogende arbeidsmarkt in de kijker.                                                        Is er krapte op de arbeidsmarkt in Zuid-Oost Limburg? Ja, en om dit aan te pakken moeten we out-of-the box denken. Werkgevers kunnen tegenwoordig niet anders dan zich ook richten op werkzoekenden die op het eerste zicht niet helemaal matchen met de vacature. Ook samenwerkingen tussen sociale en reguliere ondernemers kunnen soelaas bieden voor personeelstekorten. Er mag echter niet enkel gefocust worden op instroom. Ook in het voorkomen van ziekteverzuim, kan je als werkgever best investeren. Dit om je personeelsbestand ook langs die zijde op peil te houden.

Als de arbeidsmarkt aan het opdrogen is, moet iedere mogelijke bron aangesproken worden. VDAB richt zich daarom op iedere werkzoekende: Jongeren die nog niet erg veel ervaring hebben, mensen die nog geen perfect Nederlands spreken, ouderen die lang werkzoekend zijn… Daarnaast organiseren wij samen met de lokale besturen van Zuid-Oost Limburg diverse jobbeurzen en creatieve acties toegespitst op sectoren waar de vijver van kandidaten haast uitgedroogd is. We richten ons niet alleen op het aantrekken van mogelijk geschikte profielen voor deze sectoren, maar ook op werkzoekenden die interesse hebben om te werken in een bepaalde sector. Deze werkzoekenden stomen we via onze (kortdurende) opleidingen klaar om van start te gaan”, vertelt Joris Philips, Provinciaal directeur van VDAB Limburg.

Naast het inzetten op een versterkte samenwerking met VDAB, promoten de lokale besturen van Zuid-Oost Limburg ook fors de samenwerking tussen reguliere en sociale ondernemers. Maatwerkbedrijven helpen ondernemingen uit diverse sectoren door een stuk van hun taken over te nemen. Dankzij hen, kunnen deze ondernemingen zich blijven concentreren op hun core business.

“Maatwerkbedrijven leveren een toegevoegde waarde voor hun klanten. Onze medewerkers staan garant voor accuraat werken, flexibiliteit en beschikbaarheid. Dit is zeker een troef voor Bewel met haar schaalgrootte als grootste productiebedrijf in Limburg. Bewel levert werk voor haar klanten in de eigen productie sites of bij de klant inhouse. We zijn kampioen in enclave werk. Dagelijks zenden we meer dan 400 medewerkers uit naar klanten over heel de provincie. Sinds kort kunnen reguliere werkgevers ook zelf een ‘maatwerker’ in dienst nemen, voor de begeleiding op de werkvloer kunnen ze beroep doen op Bewel. Wanneer een reguliere ondernemer een maatwerker in dienst neemt en beroep doet op Bewel als gekwalificeerd begeleider, wordt niet enkel het bedrijf hier beter van, maar het zorgt ook voor een zinvolle tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt”, vertelt Johan Bongaerts, Algemeen Directeur bij Bewel.

Evelyne Stassen, voorzitter van de ILV werk & sociale economie Zuid-Oost Limburg, besluit:

“Als lokale besturen willen we onze ondernemers ondersteunen in de uitdagingen die ze dagelijks aangaan. Enerzijds is er schaarste op de arbeidsmarkt en loopt de zoektocht naar nieuw talent moeizaam. Anderzijds, zijn er personen beschikbaar op de arbeidsmarkt die zeer moeilijk aan een job geraken of werknemers die dreigen uit te stromen omwille van medische redenen.  Door in te zetten op infomomenten zoals vandaag, kunnen we elkaar inspireren om creatief om te gaan met de huidige uitdagingen op onze lokale arbeidsmarkt. Het creëren van een win-win situatie via inclusieve tewerkstelling vormt hierbij het uitgangspunt. Dit betekent dat we oog hebben voor het potentieel van elke werkzoekende én werknemer.”