Integratie van bibliotheken Tongeren en Borgloon zorgt voor verbeterde dienstverlening

In voorbereiding op de aankomende fusie tussen Tongeren en Borgloon op 1 januari 2025, is een belangrijke stap gezet naar een geïntegreerde dienstverlening. Vanaf vandaag bundelen de bibliotheken van Tongeren en Borgloon hun krachten en opereren ze gezamenlijk als de bibliotheek Tongeren-Borgloon, met vestigingen in beide steden.

De integratie van de bibliotheken is een voorloper van de fusie tussen de twee stadsbesturen. Patrick Dewael, Burgemeester stad Tongeren, benadrukt: "De bibliotheken van Tongeren en Borgloon werkten al geruime tijd samen, en deze integratie is een natuurlijke stap in onze nauwe samenwerking."

Voorafgaand aan de fusie hebben beide steden een uniform gebruikersreglement goedgekeurd, en de implementatie ervan was een uitdagende, doch succesvolle taak. Een positief resultaat van deze integratie is dat elke lener nu de flexibiliteit heeft om materialen terug te brengen of op te halen in een vestiging naar keuze.

Tijdens de gemeenteraadszittingen van juni jl. keurden onze beide steden een uniform gebruikersreglement goed.  Daarna werd gestart met de implementatie ervan.  Dat was een hele klus.  De werking van een hedendaagse bibliotheek is immers grotendeels geautomatiseerd. De achterliggende software moest worden aangepast en uitvoerig getest,” besluit Burgemeester Patrick Dewael.

Door één bibliotheek te creëren met twee vestigingen, ontstaan er kansen voor de gebruikers. Vanaf nu kan elke lener ervoor kiezen om geleende materialen terug te brengen of gereserveerde exemplaren op te halen bij de vestiging van zijn of haar voorkeur.

An Christiaens – Schepen van Cultuur:  “Vanaf nu kunnen onze leners niet alleen uitgeleende materialen, maar ook aanwezige materialen in beide vestigingen reserveren. Om dit mogelijk te maken, hebben we een handige shuttle-service tussen de vestigingen opgezet. Daarnaast introduceren we een systeem van wisselcollecties tussen de filialen. Dit betekent dat bepaalde deelcollecties, zoals de indrukwekkende verzameling computergames die in de loop der jaren in Borgloon is opgebouwd, tijdelijk beschikbaar zullen zijn in de andere vestiging. Stel je bijvoorbeeld voor dat een deel van deze games tijdelijk wordt tentoongesteld in Tongeren, waar dit aanbod eerder nog ontbrak. Op dezelfde manier kan de collectie graphic novels zijn weg vinden naar Borgloon als aanvulling op hun huidige aanbod. In aanloop naar de integratie van de 2 bibliotheken werkten we niet uitsluitend aan een uniform gebruikersreglement.  We trachtten ook een bijkomende dienstverlening – we spreken van een comfortservice – te creëren voor onze gebruikers.”

Jo Feytons – Burgemeester: “Vanaf nu bieden we een handige online betaaldienst aan via onze website. Hiermee kunnen leners eenvoudig en snel van thuis uit hun lidmaatschapsgeld betalen of eventuele openstaande bedragen van beide vestigingen afrekenen. Het enige wat je hoeft te doen, is inloggen met je Mijn Bibliotheek-profiel. Met dit profiel krijg je niet alleen toegang tot de betaaldienst, maar kun je ook gratis gebruikmaken van andere online diensten, zoals Fundels (digitale prentenboeken), de cloudLibrary (e-boeken), Mijn Leestipper (persoonlijke leestips), en ons aanbod aan digitale kranten en tijdschriften raadplegen. Het wordt allemaal nog gemakkelijker vanuit het comfort van je eigen huis!”

Beide stadsbesturen waren altijd onwrikbaar in hun streven om beide vestigingen te behouden.

Kim Mommen – Schepen van Cultuur: "Een bibliotheek is een essentiële dienstverlening die direct beschikbaar moet zijn voor de inwoners in hun eigen buurt. In beide vestigingen bezoeken maandelijks veel kinderen en jongeren de bibliotheek als onderdeel van schoolactiviteiten. De openingstijden van beide vestigingen blijven onveranderd. Voor de vestiging in Borgloon introduceren we ook een open bib-systeem, waarmee gebruikers op bepaalde momenten de bibliotheek kunnen gebruiken zonder dat er personeel aanwezig is. Dit systeem wordt momenteel alleen in Borgloon aangeboden, waardoor we met één investering een extra voordeel bieden aan alle inwoners van onze fusiestad. Dat is wat we willen bereiken!"

Vanaf nu is de nieuwe website tongeren-borgloon.bibliotheek.be  beschikbaar voor bezoekers. Hier kunnen bezoekers zowel de catalogi van beide vestigingen tegelijkertijd als afzonderlijk raadplegen. Op de agenda worden de activiteiten van beide locaties in chronologische volgorde weergegeven.