Verbeterde Fietsinfrastructuur voor Tongeren-Oost

De fietsverbinding van en naar het regionaal bedrijventerrein Tongeren-Oost, vanuit het Tongerse stadscentrum, krijgt een belangrijke upgrade. Fietssnelweg F791, die vanuit het stadscentrum doorheen de Kevie richting Wallonië leidt, had al sinds 2018 een kwalitatieve verbinding naar de N618 Viséweg, dankzij de aanleg van een fietspad met brug tussen de Dreef en Keerstraat. Het fietsnetwerk is dankzij een bijkomende ingreep nu verder uitgebreid.

Patrick Dewael, burgemeester: "De verlenging van de Landbroekweg tot aan de Vrijheidweg, gekoppeld aan de aangepaste infrastructuur op de Vrijheidweg van en naar Sportoase, is een doelgerichte zet om de bereikbaarheid en fietsveiligheid van Tongeren-Oost te vergroten. Als bijkomende maatregel heeft het Agentschap Wegen & Verkeer ter hoogte van de fietsoversteek op de N618 Viséweg de snelheid verlaagd naar 50 km/u, wat bijdraagt aan een veiligere en vlottere mobiliteit in de regio."

Deze nieuwe route verhelpt een belangrijke 'missing link' en omvat de volgende elementen:

Segment 1: Fietsstraat Landbroekweg :

Het bestaande deel van de Landbroekweg tussen de N618 Viséweg en het nieuwe fietspad is nu een fietsstraat.

Parkeervakken zijn gemarkeerd met respect voor bestaande inritten en garagetoegangen.

Segment 2: Verbreding Landbouwweg :

De eerder doodlopende landbouwweg is vervangen door een 3 meter brede asfaltverharding tussen Landbroekweg en Vrijheidweg, langs de terreinen van Sportoase.

Een paal voorkomt dat gemotoriseerd verkeer van deze verbinding gebruikt komt.

Verlichting is toegevoegd voor veiligheid.

Segment 3: Eenrichtingsfietspaden langs Vrijheidweg :

Langs beide zijden van Vrijheidweg, tussen de fietsweg en Sportoase, zijn eenrichtingsfietspaden gerealiseerd. Richting Vrijheidweg sluiten de fietspaden aan op de bestaande infrastructuur, richting Michielenweg worden de fietsers via een rugdekking terug naar de weg geleid.

Twee gemarkeerde fietsoversteken verbeteren de bereikbaarheid en oversteekbaarheid van de Vrijheidweg.

Een verhoogd verkeersplateau in beton waarschuwt gemotoriseerd verkeer voor overstekende fietsers.

"Met dit vernieuwde tracé zetten we een cruciale stap vooruit in het bevorderen van de fietsvriendelijkheid in de regio. Niet alleen verbetert het de bereikbaarheid van Tongeren-Oost, maar het draagt ook bij aan de verhoogde veiligheid en het comfort van fietsers. We streven ernaar om duurzame mobiliteit te stimuleren en deze fietsinfrastructuur speelt een essentiële rol in het creëren van een veilige en aangename fietsomgeving voor alle gebruikers,” besluit Patrick Jans, schepen van Mobiliteit.

De werken werden uitgevoerd door aannemer Willy Crommen nv (Aertssen Group nv). De kostprijs bedraagt 480.000 euro waarvan 420.000 euro gesubsidieerd wordt door de provincie Limburg via het fietsfonds en met steun van het Vlaams Gewest.