De geschiedenis van Overrepen gebundeld in een prachtige publicatie

Dit jaar staat het dorp Overrepen in de kijker tijdens de Open Monumentendag. Teksten en beelden over dit mooie dorp werden gebundeld in de publicatie ‘Overrepen, een stukje geschiedenis…’ Elke Overrepenaar krijgt een gratis exemplaar in de brievenbus.

Tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag staat onroerend erfgoed centraal. Er wordt dan telkens een dorp of monument in de kijker geplaatst aan de hand van activiteiten ter plaatse. In 2020 zou de Open Monumentendag doorgaan in Rutten.  De coronapandemie besliste daar echter anders over.

Om Rutten toch op één of andere manier in de ‘spotlights’ te zetten, maakte het stadsarchief toen een boekje over de geschiedenis van het dorp, dat gratis verdeeld werd bij alle inwoners. Omdat dit boekje erg in de smaak viel, werd besloten hier een vervolg aan te geven.

Burgemeester Patrick Dewael: “Geschiedenis is identiteit. Gebeurtenissen in het verleden bepalen het karakter en de identiteit van een dorp. Als stadsbestuur vinden we het belangrijk om niet enkel in te zetten op de valorisatie van het erfgoed in het stadscentrum, maar ook op dat in onze dorpen. Onbekend is immers onbemind. Deze publicatie is dan ook een uitgelezen mogelijkheid voor de Overrepenaar om met zijn eigen geschiedenis in contact te komen.”   

Schepen Gerard Stassen, bevoegd voor Erfgoed in Tongeren: “Elk van de zestien dorpen rond Tongeren heeft zijn eigenheid en karakter. Ieder van die dorpen heeft een uniek verhaal te vertellen. Ik ben dan ook blij dat we met deze reeks van publicaties het uniek-zijn van de dorpen nog eens extra in de kijker kunnen zetten.”

De publicatie ‘Overrepen, een stukje geschiedenis…’ wordt binnenkort gratis verdeeld onder alle Overrepenaren.