Boek-ver-beelding bij GBS De Zevensprong

Ze kregen een echt wel originele opgave, de leerlingen van de derde graad bij GBS De Zevensprong in Piringen: Een zelfgekozen boek bespreken door je in te leven in één van de hoofdpersonages; Je erin verkleden en vanuit de ‘ik-vorm’ het verhaal vertellen, verbeelden alsof je het zelf meegemaakt hebt.

Alle leerlingen kwamen met mooie presentaties. Zo bijvoorbeeld ook Joachim, tuk op ridderverhalen, kastelen, draken.

Hij koos het boek over Koning Arthur en zijn ridders van de Ronde Tafel.

Vooral het hoofdstuk over het zwaard in de steen vond hij nogal intrigerend. Samen met zijn grote zus had hij eigenhandig een rots in mekaar geknutseld met daarin het fameuze zwaard.

Met een geleende replica van een echte ridderhelm en zo ook handschoenen bracht Joachim zijn relaas, als Koning Arthur. De overwinning van de Rode Draak, de steen, Merlijn, Ridder Lancelot, en zoveel meer avonturen van de ridders van de Ronde Tafel, kortom al die belevingen passeerden de revue.
Het was wel een hele onderneming, omdat zo’n helm echt zwaar weegt, en hij ook enkele minuten in het rommelkot zijn beurt moest afwachten.

Zijn klasgenoten volgden zijn betoog met nieuwsgierige aandacht. Ze mochten achteraf natuurlijk ook vragen stellen.

De hele week mogen om beurt de klasgenoten hun gelezen boek ver-beelden.

Of hoe je van een stugge boekbespreking een boeiende, interactieve beleving maakt.

Bijdrage: Werner Jansen