Uitleen veegborstel voor land- en tuinbouwers in Tongeren

De land- en tuinbouwraad van Tongeren lanceert een handige service voor de land- en tuinbouwgemeenschap in de regio. Met als doel het bijdragen aan de veiligheid van weggebruikers en het bevorderen van een schonere omgeving, kunnen land- en tuinbouwers nu een veegborstel lenen.

"De veegborstel, beschikbaar gesteld door de land- en tuinbouwraad van Tongeren, is een mooie aanvulling voor land- en tuinbouwers die geconfronteerd worden met vervuilde wegen als gevolg van hun werkzaamheden. Het uitlenen van de veegborstel stelt hen in staat om actief deel te nemen aan het onderhoud van de wegen," verklaart Krijn Henrotte, schepen van Landbouw.

Belangrijke details

Wie kan lenen?
De veegborstel is beschikbaar voor land- en tuinbouwers die actief zijn op het grondgebied van Tongeren.

Hoe lang?
De veegborstel kan voor maximaal één dag per uitleenbeurt worden geleend.

Aanvragen
Om een afspraak te maken voor het lenen van de veegborstel, kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Sebastién Loverix op 0475 37 79 92. Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

Afhaling en terugbrengen
De veegborstel kan worden afgehaald en teruggebracht naar Loverix, gevestigd aan Wilstraat 37 in Tongeren, tussen 7.30 en 19 uur.

Kosten
De vergoeding voor het lenen van de veegborstel bedraagt 10 euro per halve dag, te betalen vóór de ontlening via Payconiq of overschrijving.

Verantwoordelijkheden
Het is van cruciaal belang dat bij gebruik van de veegborstel alle instructies strikt worden opgevolgd. Beschadiging, diefstal of verlies zijn de verantwoordelijkheid van de ontlener.

Reglement
Voor meer gedetailleerde informatie surf je naar www.tongeren.be/...

"We hopen dat deze service jullie werk vergemakkelijkt," aldus de land- en tuinbouwraad van Tongeren. Voor verdere vragen staat het team graag ter beschikking.