DITO Tongeren kaart problemen van toegankelijkheid Cashpunt Maastrichterstraat aan

Dito is een vereniging voor personen met een handicap, wij focussen op toegankelijkheid en participatie van onze doelgroep.

Van verschillende gebruikers kreeg DITO Tongeren te horen dat ze moeilijkheden hebben met het openen van de zware glazen deur om het CASHpunt te betreden. Ook het niveauverschil/drempel vormt een hindernis voor mindermobiele personen.

Een bijkomend probleem is het gebrek aan voorbehouden parkeermogelijk aan het CASHpunt voor alle personen die zich niet ver te voet kunnen verplaatsen. Zeker rolstoel- of rollatorgebruikers ervaren hier problemen mee.

DITO Tongeren kaartte deze 3 problemen inzake toegankelijkheid aan bij BATOPIN en zal dit dossier verder mee opvolgen.