Nu ook politie te paard in Tongeren

Vanaf maandag 19/04 zal de politiezone Tongeren-Herstappe bijstand krijgen van de politie te paard.

De dienst DAS (politie te paard) is sinds kort gestart met een project “dierenwelzijn”. Dit houdt in dat zij tijdens hun patrouilles toezicht en controles zullen uitvoeren in afgelegen weides op het welzijn van de dieren, zoals hun fysieke gezondheid, voldoende water en drinken, of er een schuilhok aanwezig is enz…

 Ook zullen zij op de vele wandel- en fietsroutes die onze politiezone rijk is patrouilles uitvoeren op het aanlijnen van honden bij wandelaars. Het niet aanlijnen van honden is een melding die wij regelmatig krijgen in de lente-en zomermaanden en wordt vaak als irritant ervaren door de andere wandelaars en fietsers. 

De patrouilles te paard zullen, als hun capaciteit het toelaat, meermaals per week ingezet worden tussen 19 april en oktober. 

Hun doelgebied situeert zich voornamelijk in de natuurgebieden en de ruilverkavelingen die frequent gebruikt worden door wandelaars, fietsers en voortbewegingstoestellen. 

Ook zullen de patrouilles te paard oog hebben voor verdacht vlees dat in de velden ligt alsook voor zieke of dode roofvogels in de velden. Dit kan een oorzaak zijn van vergiftigd vlees dat er met opzet gelegd werd om de roofvogels te doden. Dit vlees is tevens dodelijk voor honden indien ze dit opeten. 

Alle sluikstorten die de patrouilles te paard tegenkomen in de velden en bossen zullen eveneens onmiddellijk opgeruimd worden.

Hun taak bestaat er uit zowel preventief als repressief op te treden. 

Hiervoor zullen ze altijd kunnen rekenen op de bijstand van onze interventie-en projectploegen.