Tweede leerjaar GBS De Zevensprong onderzoekt het klimaat

Als mens komen wij meer en meer tot het besef dat de achteruitgang van het klimaat vooral komt door onszelf; de luchtuitstoot, fijn stof, beton, ontbossing, demografie, enz. Kortom, door een ontspoorde manier van leven. Daarom is het belangrijk dat wij als ouder de verantwoordelijkheid nemen hier iets aan te doen en die kennis ook doorgeven aan de jongste generatie.

In tegenstelling tot vroeger zijn wij minder en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen,  dankzij de voortschrijdende technologische verfijning die handig gebruik weet te maken van eerder onschadelijke natuurelementen, om ons te helpen onze levensstandaard te handhaven (lees: verbeteren). Samen met de wetenschap dat best de natuur in de mens hand in hand gaat met de mens in de natuur en zo onze nakomelingen een gezondere omgeving te waarborgen, dient diezelfde technologie perfect om ons leefklimaat te peilen, zodat we hierop kunnen reageren en aldus handelen naar beter toe.

CurieuzeNeuzen speelt hier perfect op in en laat ons als individu participeren als daadwerkelijke burgerwetenschapper.

5000 sensoren, verspreid over tuinen, speelplaatsen en parken  in heel Vlaanderen meten gedurende zes maanden elk kwartier de luchttemperatuur, bodemtemperatuur en bodemvochtigheid. Via een simkaart is de sensor verbonden en seint één keer per dag,  én nacht, data door naar de centrale database. Meer nog: aan de hand van drie grondstalen per meetpunt wordt in het labo de soort bodem bepaald (watervasthoudend of juist doorlatend) en of deze rijk is aan organische koolstof, belangrijk als indicator van welke mate je specifieke tuin fungeert als opslagplaats voor CO2.

Via een handige online dashboard kan elke burgerwetenschapper live en op de voet de dagelijkse meetgegevens in zijn eigen tuin volgen. Uiteindelijk volgt er na zes maanden en persoonlijk rapport van ieders tuin, waarin de resultaten van de analyse van de bodemstalen.

Handig toch? En dat deze manier juist de jeugd enorm interesseert is wel erg frappant. Jong van geest, open minded en gewoon nieuwsgierig in de laatste technologieën.

Zo ook in het geval van Joachim, leerling van het tweede leerjaar van GBS De Zevensprong in Piringen. Samen met broer Benjamin heeft hij de sensor op correcte wijze geïnstalleerd, bodemstalen genomen en verzonden.

Aan de hand van een PowerPointpresentatie (met hulp van broer Pak Pao) mocht Joachim zijn klasgenoten zijn projectje als burgerwetenschapper toelichten. Meester Jordy vond het OK om via een coronaproof wandeling de sensor te gaan bekijken. Natuurlijk zijn de klasgenootjes nu ook erg curieus en zullen ze regelmatig de online gegevens mee opvolgen op het grote scherm in de klas.

Bijdrage Werner Jansen         Klik op de foto's om ze te vergroten