Terra Mosana – tentoonstelling Tongeren in de Euregio Maas-Rijn

Sinds 2018 werkt de stad Tongeren samen met de steden Maastricht, Aken, Jülich, Luik enLeopoldsburg de universiteiten van Leuven, Luik, Maastricht en Aken, de provincie Belgisch Limburg en het Waals agentschap voor onroerend erfgoed (AWAP) alsook met diverse andere partners uit de Euregio aan een uniek project waarbij belangrijke gebeurtenissen of locaties voor het Euregionale verleden met gebruik van 3D-technologie worden ontsloten.

Burgemeester Patrick Dewael: ‘Dit project wordt mede gefinancierd door Interreg en de provincie Limburg. In Tongeren focussen we op reconstructies en impressies van de laat-Romeinse basilica en twee opeenvolgende kerken uit de vroege middeleeuwen, met hun onmiddellijke omgeving. In november 2020 konden we al de eerste resultaten van dit prachtige project tonen. Nu kan het publiek Terra Mosana actief beleven. Onze rol binnen dit project is ook duidelijk. Behalve ons eigen erfgoed op een hedendaagse manier meer toegankelijk maken willen we onze eigenheid als historische stad binnen de Euregio Maas-Rijn beklemtonen’.

Schepen van Erfgoed, Gerard Stassen: ‘In de ruimte onder de belforttoren laten we je een eerste keer kennismaken met Terra Mosana. 3D-beelden en een interactief spel nemen je mee naar de Euregio Maas-Rijn. Het unieke van deze regio, van vlaai tot mijnbouw, laten je watertanden voor meer. In de Gasthuiskapel begeef je je in Romeins en vroegmiddeleeuws Tongeren  (omgeving Grote Markt – Vrijthof) via een touch screen in een digitale omgeving.  Je ontdekt hier ook laat-Romeins Tongeren en vroegmiddeleeuws Tongeren met een VR-bril. Laat hier ook je paspoort afstempelen!’.

De tentoonstelling is geopend voor het publiek vanaf zaterdag 7 augustus tot zondag 31 oktober en dit iedere dag van 9u tot 17u.

Voor meer informatie zie: www.terramosana.org