Stad Tongeren meet conditie van 5.000 bomen

Gepubliceerd op 20 augustus 2021 om 12:14

De stad Tongeren meet de conditie van 5.000 bomen op haar grondgebied. Met deze conditiemeting krijgt de stad Tongeren inzicht in het actueel bomenbestand en beschikt ze over een gedigitaliseerde inventaris op kaart. Deze kaart is belangrijk voor het opstellen van een realistisch bomenplan.

Patrick Dewael, burgemeester: “In Tongeren hechten we veel belang aan de conditie van de bomen op ons grondgebied. Door de conditiemetingen die we gaan uitvoeren op de 5.000 bomen zorgen we voor een stevige opwaardering van het Tongers bomenbestand. “

“Om de veiligheid en conditie van onze bomen te bepalen is een inventarisatie en een boomveiligheidscontrole (BVC) door een gecertificeerde boomdeskundige noodzakelijk. Een boominventarisatie omvat de opname van basisgegevens. We brengen de bomen in kaart. Elke boom krijgt een uniek nummer. Per boom worden een aantal basisgegevens genoteerd zoals soort, diameterklasse, hoogteklasse, standplaats en plantwijze, “ zegt Patrick Jans, schepen van milieu.

Een boomveiligheidscontrole (BVC) omvat het uitvoeren van een visuele controle volgens het standaardbestek. Er vindt dan ook een uitwendige controle van de boom plaats. Zo controleert men de stabiliteit van de boom, de wortelvoet, de (onder)stam, de kroon en de boom wordt gecontroleerd op eventuele aantastingen of gebreken. Uiteraard is het van groot belang dat de situatie rond de bomen verkeersveilig blijft. Zo worden controles uitgevoerd op uitstekende takken, ingegroeide kronen in het straatmeubilair, de aanwezigheid van dode takken en mechanische gebreken. Ook de risicoklasse van de boom wordt bepaald: geen risico, attentieboom of risicoboom. Aan de hand van deze klasse wordt de conditie en toekomstverwachting van de boom bepaald.

Jeannine Vanvinckenroye, schepen van openbare werken: “Tot slot worden de vereiste beheermaatregelen aangegeven en wordt er bepaald of nader onderzoek noodzakelijk is. Zo moeten we soms overgaan tot het vellen van bomen, verder technisch onderzoeken van risicobomen, attentiebomen opvolgen of het snoeien van bomen