Carnaval in Tongeren wordt beperkt tot een open lucht event op 14 november.

Gepubliceerd op 12 november 2021 om 15:05

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft vandaag in een extra vergadering een aantal beslissingen genomen met het oog op de organisatie van een zo veilig mogelijke carnavalsstoet in Tongeren.

Voorafgaand aan de vergadering van het College vond een overleg met de organisatie plaats. De veiligheidsdiensten (politie, brandweer en noodplanningsambtenaar waren aanwezig op de vergadering van het College).

Volgende maatregelen werden goedgekeurd. Deze maatregelen worden vertaald in een besluit van de burgemeester :

  • Er is een verplichte controle op het Covid Safe Ticket voor alle deelnemers aan de stoet. De organisatie dient in te staan voor deze controle;
  • Er is een verplichte controle op het Covid Safe Ticket voor alle bezoekers aan de stoet. De organisatie dient aan alle 17 toegangen tot het parcours in te staan voor deze controle;
  • Er is een algemene mondmaskerplicht in het centrum van de stad van 13u tot 22u. Deze mondmaskerplicht geldt ook voor deelnemers aan de stoet. De mondmaskerplicht is ook van toepassing in de horecazaken, tenzij men aan tafel

Buitenactiviteiten dienen stopgezet te worden om 22u.

Daarnaast nam het College volgende beslissingen :

De beslissingen met betrekking tot de plaatsing van tenten aan horecazaken worden ingetrokken. Het is wel toegestaan togen buiten te plaatsen.

De toelating voor de organisatie van een carnavalsfuif in Zaal Concordia wordt ingetrokken. Het sluitingsuur voor de fuif ‘Vroeger was het beter‘ in diezelfde zaal, voorzien op zaterdag 13 november, wordt vervroegd van 4 uur naar 1 uur ’s nachts.

Carnavalsfuiven in horecazaken worden niet toegestaan.

Alle andere bestaande maatregelen zoals de controle van het Covid Safe Ticket bij het betreden van een horecazaak blijven van kracht.

De politie zal aanwezig zijn om toe te zien op de naleving van de genomen maatregelen.