Tongeren zoekt ondernemers met de AmbioriX-factor

Digitalisering en globalisering stellen de traditionele functies van elk stadscentrum op de proef. Maar het brengt ook heel wat kansen met zich mee.

 Patrick Dewael, burgemeester: “Het online shoppen kende de afgelopen jaren een fenomenale groei. Maar gelijktijdig ging samen met deze vorm van shoppen ook heel wat authenticiteit en persoonlijk contact verloren. En dat is nu net waar u en ik toch behoefte aan hebben. Daar willen we dus werk van maken. Om de stadskern nieuwe zuurstof te geven, gingen we samen met de Provincie Limburg op zoek naar het ‘DNA’ van onze stad.”

 

“Stadskernen moeten zich immers meer dan ooit transformeren tot bedrijvige stadskernen met een goede mix van verschillende functies zoals handel, horeca, vrije beroepen, ambachten, publieke dienstverlening, evenementen, toerisme, wonen,… Die mix zorgt voor beleving in de Limburgse stadskernen en een goed ondernemersklimaat. Om de Limburgse steden hierin te ondersteunen bieden we het innovatief en co-creatief traject Naar de Kern aan. Samen met UNIZO, externe (retail)experten, het lokale beleid en stakeholders worden de krachten gebundeld om een nieuw toekomstbeeld voor de handelskern te maken.  Ook in de stad Tongeren is dit traject doorlopen. We hebben hiervoor 55.000 euro vrijgemaakt,” aldus gedeputeerde van Economie Tom Vandeput. 

 

Het DNA van Tongeren is karakter

Niet te verwonderen dat het DNA van Tongeren ‘karakter’ is. Net zoals onze stadsheld Ambiorix een sterke, trotse, ambitieuze en gepassioneerde persoonlijkheid was, is de Tongenaar dat ook. Gedreven en ondernemend, maar ook een tikje rebels en weerbarstig.

 

“Onder de noemer ‘Ondernemen met karakter’ willen we de wensen en eigenschappen van de Tongenaar linken en verbinden met onze handelaars. Bestaande handelaars zullen we met dit project extra ondersteunen, nieuwe handelaars met ‘karakter’ trekken we hiermee aan. Zowel bewoners als bezoekers kunnen genieten van Tongeren met ‘Kàrrëktêer’,” aldus Marc Hoogmartens, schepen van Economie.

 

Heeft u de AmbioriX-factor en wenst u in Tongeren te ondernemen? Of kent u iemand die dat wil doen? Dit is uw kans! De geselecteerde projecten kunnen rekenen op een professionele begeleiding en financiële steun.

 

Marc Hoogmartens: “We zijn op zoek naar karaktervolle, vernieuwende en duurzame starters. Enkel projecten die zich vestigen in het afgebakende kernwinkelgebied komen in aanmerking. De projecten worden beoordeeld op de kwaliteiten en de haalbaarheid/rendabiliteit van het concept.”

 

De geselecteerde kandidaten krijgen een ondersteuningspakket ter waarde van 10.000 euro. Het ondersteuningspakket kan ingezet worden voor:

- Professionele begeleiding van de onderneming

- Huur of andere werkingskosten

- Publicitaire uitgaven

 

“We verwachten van de geselecteerde starters dat ze meewerken aan de acties in het stadscentrum om de aantrekkingskracht van Tongeren als  handelscentrum te versterken,” besluit Patrick Dewael.

 

Interesse?

Dien uiterlijk 4 februari 2022 uw ondernemings- en financieel plan in bij de dienst Economie van de stad Tongeren. Daarna worden de kandidaat-ondernemers uitgenodigd om hun project toe te lichten voor een jury. Na beraadslaging stelt de jury aan het stadsbestuur voor om de 3 kandidaten te ondersteunen.

Meer info: www.tongeren.be/karakter

 

“Naast het aantrekken van de nieuwe ondernemers ondersteunen we de bestaande ondernemers binnen dit project, door het aanbieden van coachingprojecten en samen met hen commerciële acties op te zetten,” zegt Marc Hoogmartens.

 

Patrick Dewael: “Daarnaast gaan we mysteryshoppers inzetten om zo de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen in de stad. Zij brengen immers onaangekondigde bezoeken aan de handelszaken en wijzen hen achteraf op de positieve ervaringen, maar geven hen ook tips over hoe het nog beter kan.”

 

Marc Hoogmartens: “We werken ook aan de beeldkwaliteit van ons handelscentrum. We willen de antiekbuurt (in het onderste gedeelte van de Maastrichterstraat) een subtiele facelift geven. Samen met de eigenaars en uitbaters zullen we daarom projectmatig kleine ingrepen subsidiëren die de aanblik en uitstraling van de gevestigde zaken en het straatbeeld ten goede komt.”

 

“Het fundament van Tongeren is uiteraard onze geschiedenis, maar met ons karakter maken we  het verschil. En dat karakter is overal tastbaar en zichtbaar: in het eigenzinnig winkelaanbod, in cultuur, de internationale antiekmarkt, ons bijzondere dialect, maar evenzeer in architectuur, of ons ruim gastronomisch aanbod. Het DNA van Tongeren zit in de verbinding van het historische KARAKTER van de stad met het KARAKTER van de Tongenaar. Zo verbinden we verleden en toekomst. Kortom, duurzaam vernieuwen mét karakter,” besluit Patrick Dewael.

 

Gedeputeerde Tom Vandeput: “ Voor het uitwerken van deze actie kan de stad Tongeren rekenen op een provinciale subsidie van 100 000,00 euro. Door nieuwe starters en gevestigde waarden in handel en horeca te ondersteunen en te coachen, wordt met deze provinciale subsidie een duurzame impuls gegeven. De Tongerse aanpak heeft een dubbele impact: innovatieve startersideeën zorgen voor de invulling van leegstaande panden en de bestaande handel en horeca worden weerbaarder gemaakt in de groeiende digitale shoppingmarkt. Finaal komt dit de aantrekkingskracht en vitaliteit van de Tongerse handelskern ten goede.”

 

We stellen u met trots de ambassadeurs van dit project voor. Zij belichamen de authentieke handelaars die ons centrum rijk is. Trotse, unieke, vakkundige en klantvriendelijke ondernemers met een hart voor Tongeren en allemaal met een uniek verhaal. U kunt alle verhalen lezen op www.tongeren.be/karakter.

 

Ambassadeurs:

- Heidi Strauven - Lingerie Silhouette

- Eddy Manet - Café ’t Gerechtshof

- Mario Vanoppen - Mario’s ijs

- Sven Hansen - The 4 Seasons

- Peter Muziek - Brasserie Bij Peter

- Hilde Vandormael - Lili Fée

- Chantal Matton - Witgoed Matton

- Winnie Moresi - Winnie Moresi

- Bart Menten - Patisserie Blanckaert

- Maarten Crabbé - Barbarius