Tongerse bib wordt heringericht

De stad Tongeren gaat volgend jaar (midden 2022) de openbare bibliotheek herinrichten tot een gezellige (publieke) woonkamer waar elke Tongenaar of bezoeker kan vertoeven en tot rust komen.

Patrick Dewael, burgemeester: “Het is en blijft de kerntaak van een bibliotheek om literaire werken uit te lenen. Toch merken we dat steeds meer mensen onze bibliotheek ook om andere redenen bezoeken: jongeren komen er studeren, volwassenen komen er dagelijks de krant lezen, senioren (van het vlakbij gelegen woonzorgcentrum) komen er een babbeltje slaan, enz. We willen dat onze toekomstige bibliotheek nog beter op deze realiteit kan inspelen.”

De afgelopen jaren vonden er  eerder enkele bescheiden ingrepen  plaats om aan de bibliotheek een eigentijdse uitstraling mee te kunnen geven. De bib beschikt nu over een eigentijds ‘leescafé’ en onder andere de afdeling met audio-visuele materialen werd heringericht.

“Ondanks al deze realisaties blijven er evenwel enkele (belangrijke) ‘losse eindjes’ over die aangepakt moeten worden. Bovendien hebben de talrijke ad hoc ingrepen in zekere mate tot een niet altijd even ‘samenhangend’ geheel geleid. We willen dat onze bibliotheek een gezellige (publieke) woonkamer wordt voor elke Tongenaar of bezoeker die er vertoeft en er tot rust komt. Met een sfeervolle infrastructuur en een warm interieur willen we hierop inspelen,” zegt An Christiaens, schepen van Cultuur.

De overheidsopdracht om een ontwerp van de herinrichting op te maken werd in zitting van 23 oktober 2020 van het college van burgemeester en schepenen gegund aan bvba DFM Architecturaal Office uit Tongeren. De gemeenteraad van 29 november 2021 heeft nu de

plaatsing van de overheidsopdracht goedgekeurd inzake uit te voeren herinrichtingswerken aan de bib.

De inkom van de bibliotheek wordt klantvriendelijker, overzichtelijker, ergonomisch en vooral gezelliger. De ‘jeugdhoek’ wordt een aparte, afgescheiden ruimte waar voorleesuurtjes en andere kleine activiteiten kunnen plaatsvinden. Op de 1ste verdieping wordt een vergaderruimte (voor ca. 35 personen) ingericht: een vergadering van personeelsleden, een bijeenkomst van de stedelijke cultuurraad, een afspraak van de kinder- en jeugdjury, een overleg van een heemkundige kring, enz. kunnen hier plaatsvinden.

De kostprijs wordt geraamd op 431.000 euro excl. btw. De werken starten midden 2022.