Bodycams voor politie Tongeren-Herstappe

Vanaf vandaag vrijdag 11 februari dragen de operationele leden van de politiezone Tongeren-Herstappe de bodycam.

Patrick Dewael, burgemeester: “Multimedia en camera’s zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Beeldmateriaal wordt overvloedig gedeeld op sociale media. Daarbij wordt de politie en hun manier van optreden door de burger vaak onder de loep genomen. Het beeldmateriaal is echter vaak gemanipuleerd of minstens onvolledig. Het dragen van de bodycam biedt hierbij een oplossing. Mensen gedragen zich immers dikwijls anders als ze weten dat ze gefilmd worden, waardoor een tussenkomst vaak makkelijker en rustiger verloopt. Steeds meer politiezones gebruiken de bodycam. Vanaf vandaag zullen ook de operationele leden van onze politiezone hem inzetten.”

De bodycam is een kleine camera die beelden en geluid opneemt. De camera registreert mits activatie datgene waarop hij gericht is, in veel gevallen dus de gebeurtenissen die de drager zelf meemaakt, ziet en/of hoort.   Het is een licht toestel dat meestal op de schouder of op de borst gedragen wordt.

Het correct gebruik van een bodycam is enkel mogelijk wanneer hij openlijk en duidelijk zichtbaar gedragen worden. De drager van de bodycam is steeds in uniform uitgerust met een armband en daardoor herkenbaar als politieambtenaar. Hij moet zich legitimeren aan de hand van de legitimatiekaart indien daartoe gevraagd, behalve wanneer de omstandigheden het niet toelaten.

“De agent bepaalt altijd zelf of er gefilmd wordt of niet. Vooraleer hij begint met filmen zal hij dit mondeling meedelen, in de mate van het mogelijke uiteraard. Je ziet dit ook aan het lampje van de bodycam. Is het lampje rood, dan is hij aan het opnemen. Als het lampje groen is staat hij in stand-by modus en is hij niet aan het opnemen. De opgenomen beelden worden max. 12 maanden bewaard. De eerste 30 dagen hebben we toegang tot deze beelden, hierna moeten we toestemming vragen aan de procureur des Konings. Ook de burger heeft recht tot inzage van deze beelden,” besluit Geert Luypaert, korpschef van de politiezone Tongeren-Herstappe.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.