Staatssecretaris Michel op werkbezoek in Tongeren

Op uitnodiging van burgemeester Patrick Dewael kwam Staatssecretaris Michel, bevoegd voor de Regie der Gebouwen, naar Tongeren om enkele hangende dossiers te bespreken. Het ging onder meer over de binnentuin van de Rechtbank  en de verkoop van de voormalige rijkswachtkazerne op Maastrichtersteenweg.

Stadstuin

“De stad Tongeren wil met het oog op de verbetering van de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van het stadscentrum een nieuwe stadstuin inrichten in de tuin van de Rechtbank” zegt burgemeester Dewael. “We willen deze nieuwe stadstuin ontsluiten via meerdere toegangen zodat zowel inwoners als bezoekers via meerdere ingangen aansluiting hebben tot het kerngebied. Een gelijkaardig traject werd doorlopen voor de aanleg van de stadstuin rond Huis Theelen. Dat is inmiddels een drukbezochte stadstuin waar mensen graag komen”.

Het is  voor staatssecretaris Michel belangrijk om het lokaal patrimonium te valoriseren.

“Ik wil dat de Regie der Gebouwen  mooie lokale projecten ondersteunt, in samenwerking met de lokale besturen. Een goede samenwerking resulteert in de regel in mooie projecten, en dat is ook het geval in Tongeren.

Een eerste toegang tot de tuin zal er komen vanuit de Maastrichterstraat. Om die doorgang te realiseren werd eerder al een leegstaand handelspand aangekocht. Dit zal eerstdaags gesloopt worden. De vrijgekomen ruimte wordt ingericht als park en als toegang tot de tuin van de rechtbank. Via de Schiervelstraat zou er een tweede toegang gemaakt worden. De stad bekijkt met de Regie der Gebouwen de mogelijkheden.

De stad stelt voor om in te staan voor:

Het opwaarderen van het park (bijkomende beplanting, opfrissing/heraanleg van de wandelpaden, zitbanken, …)

De bouw van een voldoende veilige omheining tussen het gedeelte van de tuin waarop zij een zakelijk recht krijgt en het gedeelte dat in gebruik is bij de rechtbank

Noodzakelijke (camera)beveiliging

Het onderhoud van de stadstuin

“We bespraken vandaag met Staatssecretaris Michel de mogelijkheden. Als de Regie een erfpacht toestaat, zal de stad Tongeren instaan voor het onderhoud van de volledige binnentuin” volgens Patrick Dewael.

Repenstraat 12

Tijdens het bezoek van de Staatssecretaris wordt er tevens een bezoek gebracht aan het voormalige Arrondissementscommissariaat in de Repenstraat. Het stadsbestuur is vragende partij om dit statische gebouw dicht bij het Begijnhof (Unesco Werelderfgoed) en de bijhorende waardevolle tuin de waardering te geven die het verdient.

 Rijkswachtkazerne Maastrichtersteenweg

Het werkbezoek wordt afgerond met een bezoek aan de voormalige Rijkswachtkazerne. Het terrein beslaat verschillende percelen tussen Maastrichtersteenweg en de Blaarstraat.

Het terrein bestaat uit verschillende percelen of loten die te koop aangeboden kunnen worden. Een lot is in gedeelde eigendom tussen de Regie en de Politiezone Tongeren-Herstappe. De overige loten zijn eigendom van de Regie der Gebouwen.

“De stad Tongeren en de Politiezone Tongeren-Herstappe stellen voor om  een aantal percelen samen met de Regie te koop te stellen” zegt schepen Vrancken. Het gaat om een zone van 65 are groot die kan ingericht worden voor de bouw van kwalitatieve woningen. De 4 rijkswachtwoningen in de Blaarstraat kunnen dan door de Regie der Gebouwen apart verkocht worden.