Huis van het Kind Tongeren ontvangt subsidie voor brugteam

Het Huis van het Kind Tongeren ontvangt een subsidie van 150.000 euro van de Vlaamse overheid voor het opstarten van een brugteam.

Burgemeester Patrick Dewael: “Het Huis van het Kind Tongeren bewijst haar meerwaarde als ontmoetingsplek voor gezinnen met kinderen en aanstaande ouders. Meer dan 40 organisaties en verenigingen actief op het vlak van opvoeding en gezondheid, opvang en onderwijs, integratie en armoedebestrijding, opleiding en werk en vrije tijd zetten hun schouders onder dit huis. Samen hebben zij de voorbije jaren nieuwe initiatieven ontwikkeld die inspelen op de behoeften van Tongerse gezinnen. De fiestbib ‘Op Wielekes’ een uitleendienst voor fietsen en ‘De Opvoedingswinkel’ zijn hierbij maar enkele voorbeelden. Kansrijke gezinnen vinden vaak zelf hun weg naar het Huis van het Kind. Het Huis van het Kind heeft echter de ambitie alle gezinnen te bereiken. Door het inzetten van een brugteam brengen we het aanbod van het Huis van het Kind naar kwetsbare gezinnen toe.”    

De initiatiefnemers van het brugteam zijn stad Tongeren, welzijnsschakel De Schakelaar en SAAMO Limburg.

Albertine Sauwens, voorzitter van welzijnsschakel de schakelaar in Tongeren:  “Kwetsbare Tongerse gezinnen nemen nog onvoldoende deel aan het aanbod van het Huis van het Kind. De oorzaken zijn divers: de initiatieven zijn niet gekend, er speelt een taalbarrière, negatieve ervaringen in het verleden, het gevoel ‘de initiatieven zijn toch niet voor mij, ik hoor er niet bij’ … Met het brugteam willen we hierop een antwoord bieden. Het brugteam zal een team van opgeleide vrijwilligers zijn die op huisbezoek gaan bij kwetsbare gezinnen met lagere schoolkinderen. Tijdens het huisbezoek wordt op maat van het gezin informatie gegeven over de verschillende initiatieven van het Huis van het Kind. De brugvrijwilliger geeft een eerste gezicht aan het Huis van het Kind. De vrijwilliger zijn engagement stopt ook niet bij het informeren, maar speelt ook in op andere behoeften van het gezin. Zo kan het zijn dat de brugvrijwilliger samen met het gezin gaat kennismaken met een bepaald initiatief. Ook zal de brugfiguur de redenen waarom deze gezinnen niet deelnemen kenbaar maken bij de organisatoren, zodat  zij hierrond aan de slag kunnen. De schakelaar en SAAMO hebben veel ervaring in het omgaan met kwetsbare groepen, en staan in voor de opleiding en coaching van de nieuwe vrijwilligers. Assia, een opbouwwerker van SAAMO neemt de coördinatie van het team op.”  

Assia Akrifou, opbouwwerker van SAAMO Limburg:  “Voor de vrijwilligers op huisbezoek gaan, krijgen ze een opleiding op maat en we coachen hen. Hoe bouw je een vertrouwensband op? Hoe vang je signalen op en verzamel je de noden van de gezinnen? Hoe maak je het netwerkaanbod bekend? … Momenteel zoeken we nog vrijwilligers die zich minstens 7 maanden willen engageren. Jong en oud, met en zonder migratieachtergrond of armoede-ervaring … We willen graag een diverse groep vrijwilligers samenstellen. In april zal de opleiding starten.”

 Schepen van sociale zaken, Jos Schouterden: “Het Huis van het Kind houdt de vinger aan de pols bij de Tongerse gezinnen. De coronapandemie vermindert de leer- en ontwikkelingskansen voor kinderen. Een aantal kinderen kampen hierdoor met een digitale achterstand. Kinderen met een andere thuistaal hebben minder het Nederlands kunnen oefenen. Op deze vlakken gaan we extra inzetten. Het Huis van het Kind wordt een partner in de digibank die in Zuid-Limburg zal opgestart worden. De digibank voor ziet in materiaal en opleiding aan huis. Tijdens de zomer zullen de eerste taalbaden voor kinderen georganiseerd worden in samenwerking met de stedelijke sport- en jeugddienst. Een taalbad is een vakantiekamp waarbij op een speelse manier het Nederlans geoefend wordt.”   

 Heb je interesse om het brugteam te versterken?

Kandidaat-vrijwilligers kunnen contact opnemen met Assia via assia.akrifou@saamolimburg.be  of 0492 15 91 84. Meer info en voorwaarden voor het vrijwilligerswerk:  https://www.tongeren.be/gezocht-vrijwilligers-brugteam

foto © Nico Francois