Ook Tongeren slaat handen in elkaar met VDAB

Meer dan helft van steden en gemeenten werken samen met VDAB

In de afgelopen 12 maanden ontving VDAB meer dan 380.000 vacatures. In elke provincie is dat een verdubbeling tov. een jaar eerder. Om al die vacatures ingevuld te krijgen, schakelt VDAB de hulp in van lokale besturen. De dienst werkt al samen met meer dan 150 steden en gemeenten. Vandaag ondertekent VDAB een overeenkomst met stad Tongeren. Daardoor doet meer dan de helft van de Vlaamse steden en gemeenten mee met de activering van de brede beroepsbevolking. Tegen eind 2022 wil VDAB een samenwerking afgesloten hebben met 86% van de steden en gemeenten.

Het aantal werkzoekenden zonder werk zit in een dalende lijn. Willen we in Vlaanderen alle vacatures ingevuld krijgen, dan moet dat aantal naar boven. De werkzaamheidsgraad stond in 2020 in Vlaanderen op 75%. Dat zijn mensen die aan het werk zijn. Daarnaast zijn er 185.000 werkzoekenden zonder werk. Eén op vijf van de mensen op beroepsactieve leeftijd (20 - 64 jaar) is niet aan het werk en er niet actief naar op zoek. Ze zijn met andere woorden niet-beroepsactief. Het gaat om mensen met een uitkering van het OCMW, jongeren die tussen de mazen van het onderwijs en de arbeidsmarkt dreigen te vallen, maar ook mensen die thuis zijn om zorgtaken op te nemen.

In die groep van niet-beroepsactieven wil VDAB diegenen aanspreken die interesse hebben in werk. Maar heel wat van deze burgers zijn niet gekend bij VDAB omdat ze geen beroep doen op een werkloosheidsuitkering. Lokale besturen kennen deze mensen wel, vanuit de vele raakpunten uit hun context, zoals huisvesting, welzijn, gezinssituatie en inkomensondersteuning. Daarom doet VDAB een beroep op hun hulp en expertise om hen te verwelkomen bij VDAB zodat de dienst hen kan  informeren over de mogelijkheden op de arbeidsmarkt, om hen zo nodig bij te scholen, en hen te ondersteunen in een traject naar werk.

Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder VDAB: “Een job zorgt niet alleen voor een inkomen, maar ook voor identiteit, structuur, sociale contacten en betrokkenheid bij de maatschappij. VDAB wil zoveel mogelijk mensen die vandaag niet-beroepsactief zijn, kansen geven om die positieve effecten van werk te ervaren. Om deze mensen te bereiken werken we nauw samen met intussen al meer dan de helft van alle steden en gemeenten in Vlaanderen. Onder meer via de OCMW’s staan ze dicht bij deze mensen, en kunnen ze inschatten of er interesse in werk is of niet. Is dat het geval, dan kunnen ze meteen doorverwijzen naar VDAB.”

Kaart: overzicht samenwerkingsovereenkomsten tussen VDAB en steden of gemeenten

Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder VDAB: “Een job zorgt niet alleen voor een inkomen, maar ook voor identiteit, structuur, sociale contacten en betrokkenheid bij de maatschappij. VDAB wil zoveel mogelijk mensen die vandaag niet-beroepsactief zijn, kansen geven om die positieve effecten van werk te ervaren. Om deze mensen te bereiken werken we nauw samen met intussen al meer dan de helft van alle steden en gemeenten in Vlaanderen. Onder meer via de OCMW’s staan ze dicht bij deze mensen, en kunnen ze inschatten of er interesse in werk is of niet. Is dat het geval, dan kunnen ze meteen doorverwijzen naar VDAB.”

Ook Tongeren slaat handen in elkaar met VDAB

Het is de ambitie van VDAB om tegen het einde van het jaar een overeenkomst te hebben met 86% van de steden en gemeenten. Momenteel werken 155 steden en gemeenten al samen met VDAB. Vandaag wordt een overeenkomst afgesloten met het 156e lokale bestuur, stad Tongeren.

Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder VDAB: “We willen met elke stad en gemeente in Vlaanderen samenwerken. Vooral in Vlaams-Brabant en Limburg willen we nog meer samenwerkingsverbanden zien. Idealiter zijn dat samenwerkingsverbanden met meerdere gemeenten omdat dat de lokale slagkracht vergroot. Ik ben tevreden dat we vandaag onze samenwerking met Tongeren kunnen bekend maken, maar ook met de de omliggende gemeenten slaan we graag de handen in elkaar om nog meer burgers naar werk te begeleiden.”

 

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Onze lokale besturen weten als geen ander waar er in hun stad of gemeente pijnpunten zijn en zijn dan ook de perfecte partner om samen de krapte op de arbeidsmarkt gericht en stap voor stap weg te werken. Ik ben dan ook heel tevreden dat stad Tongeren en VDAB Limburg vandaag officieel de handen in elkaar slaan om meer mensen aan werk te helpen. Het is vooral goed dat hier aandacht gaat naar opleidingsprojecten, de vele mogelijkheden van onze sterke sociale economie en dat jongeren de kans krijgen om de Tongerse werkgevers te leren kennen.”

 

De stad Tongeren, het OCMW en VDAB Limburg werken een gezamenlijke, lokale arbeidsmarktstrategie uit. Hiervoor gaan ze een samenwerkingsovereenkomst aan die loopt tot eind 2025. De samenwerking tussen  Tongeren en  VDAB Limburg kadert in de ambitie van de Vlaamse regering om de komende jaren 120.000 Vlamingen extra aan een job te helpen en zo een werkzaamheidsgraad van 80 procent te bekomen in Vlaanderen. Op dit ogenblik bedraagt de werkzaamheidsgraad 75%.

 

De focus in deze overeenkomst ligt op drie ambities: meer mensen terug aan de slag laten gaan, veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt en sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat, ook wel levenslang leren genoemd. Een versterkte samenwerking tussen de VDAB en lokale besturen is één van de hefbomen binnen het Vlaams Regeerakkoord om deze ambitie te bereiken. Samen met VDAB Limburg gaat de stad Tongeren deze uitdaging aan.

 

Om deze ambities waar te maken werden er 5 actiedomeinen uitgewerkt in Tongeren:

- het vermijden van jeugdwerkloosheid

- activeren

- inclusieve economie

- acties naar bedrijven

- loopbanen van burgers

 

Patrick Dewael, burgemeester: “Op 1 februari 2022 waren er 977 werkzoekenden in onze stad. Dit komt overeen met een werkzoekendengraad van 6,8 %. Als we dit percentage vergelijken met de werkzoekendengraad in Vlaanderen zijnde 5,8% kunnen we concluderen dat er nog heel wat werk aan de winkel is. De helft van de werkzoekenden in Tongeren is laaggeschoold, 1/4de zijn 55 plussers en 1/3de zijn niet-Belgen. Met deze samenwerkingsovereenkomst willen we dit percentage steeds meer terug dringen en de 977 werkzoekenden en werklozen in onze stad opnieuw aan een job helpen. De grootste uitdaging gaat zijn om de laaggeschoolden te kunnen omscholen en hen aan een geschikte job te helpen.”

 

Jeannine Vanvinckenroye, schepen van Werk: “Eind vorig jaar gingen we het ESF-partnerschap ‘Flux’ aan. Hierin kunnen we tot 175 jongeren begeleiden met een zware rugzak zoals bijvoorbeeld alcohol- of drugsverslaving of problemen met de huisvesting. In maart gaan de infobeurzen ‘Verruim je Horizon’ in Genk en ‘Proefdagen PXL’ in Hasselt weer door waar laatstejaarsstudenten zich kunnen informeren. Hier bieden we financiële ondersteuning door het busvervoer terug te betalen. In totaal zullen 150 leerlingen hieraan deelnemen.”

 

“Naast deze financiële ondersteuning zullen er vaste overlegmomenten plaatsvinden tussen de VDAB en het OCMW. Binnen het activeringsHUB van het OCMW zullen we in samenwerking met de VZW Health leefloners trachten te activeren. We gaan ook maximaal samenwerken met sociale economie bedrijven zoals bijvoorbeeld IN-Z en De Wroeter. Tenslotte gaat het OCMW meer mensen trachten te leiden naar het wijkwerken,” besluit Jos Schouterden, schepen van Sociale Zaken.