Een stap vooruit op de ladder van activering!

Stad Tongeren is ervan overtuigd dat er voor iedereen een plaats is op de arbeidsmarkt, ook voor mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt (door bijv. een taalbarrière). Vandaar dat er deze beleidsperiode voluit wordt ingezet op activering. Samenwerking met externe partners die over een specifieke expertise beschikken is dan ook essentieel.

Op 7 maart startte Stebo, op uitnodiging van OCMW Tongeren en schepen Jos Schouterden, een activeringstraject voor 12 leefloongerechtigden met een migratieachtergrond. OCMW Tongeren stelt naast de financiële middelen voor de samenwerkingsovereenkomst met Stebo, ook haar infrastructuur en de broodnodige laptops ter beschikking. De coaches van het Stebo team ‘Werken’ gaan dagelijks aan de slag om mensen te versterken in hun loopbaan, vanuit sterktes en talenten. Tijdens dit traject begeleidt Stebo de werkzoekenden in hun zoektocht naar werk. Een veilig leerklimaat staat voorop.

De Stebo coaches brengen samen met de anderstalige deelnemers in vier fasen talenten, dromen, plan van aanpak en actiepunten in beeld. Het traject stimuleert de cursisten om te ontdekken wat ze kunnen, wat ze willen en hoe ze daar kunnen geraken. De nodige aandacht gaat uit naar praktische taalondersteuning. Ze leren vacatures ontdekken en interpreteren en ontvangen de nodige tools om te solliciteren. Tijdens bedrijfsbezoeken aan o.a. Ferm Huishoudhulp, De Kringloopwinkel, Retro-Velinx en SKF maken ze kennis met de werkvloer.

Het beoogde resultaat? Elke deelnemer vindt een gepaste job of opleiding. Men krijgt op zijn minst krijgt een duidelijk zicht op welke stappen er nog nodig zijn om straks volwaardig aan het werk te gaan. Denk maar aan het volgen van een inleefstage of het ingeschakeld worden via wijk-werken.

Aan enthousiasme ontbreekt het in ieder geval niet bij de leefloongerechtigden die hieraan deelnemen! Een maximale aanwezigheid tijdens het traject en grote interesse voor integratie en activering, getuigen hiervan. Alle ingrediënten om van dit activeringstraject een succesverhaal te maken zijn alvast aanwezig.