VOORSTELLING VAN HET LOGO VAN DE TONGERSE FUSIECLUB UNICO TONGEREN

Voorzitter met het Logo kunnen we dan spreken van de officiële start van Unico Tongeren?

Neen, officieel bestaan we nog niet, maar we zijn er allang mee bezig!

Hoe verloopt het tot nu toe, tenslotte zijn jullie met 4 ploegen?

Prima, tot nu hebben we nog geen enkele discussie gehad en zitten we allemaal op dezelfde golflengte!

Wat willen jullie realiseren en wat zijn de verdere ambities?

Ik denk dat de grootste realisaties al gebeurd zijn.

4 clubs wat de handen in elkaar slaan is al heel wat.

Gratis jeugdvoetbal (geen lidgeld, geen kledij geld) voor U5, U6, U7 en U8 wat behouden wordt !

Een minimum van 80% Tongerse leden?

Blijven inzetten op het sociale gebeuren in Tongeren.

De ambities... Een gezonde en stabiele Tongerse club blijven van en voor het volk

Sportief mikken we uiteraard met al onze ploegen om zo hoog mogelijk te eindigen.

Wat is de moeilijkheid van de fusieclub?

Om alles tijdig klaar te krijgen op de verschillende accommodaties voor de start van het seizoen?

Gaat er ook een damesploeg zijn bij Unico Tongeren?

Daar gaan we ons uiterste best voor doen!

Ik denk dat het damesvoetbal te vaak in de schaduw staat!

We gaan trachten om daar verandering in te brengen en het damesvoetbal de aandacht schenken wat het verdient!

Alle Tongerse voetbaldames zijn dan ook meer dan welkom om hier een succes van te kunnen maken.

Tot slot, waarom denk je dat dit uniek project met 4 clubs een succes gaat worden?

Omdat we dit "samen" doen!

Bestuur, spelers, supporters, vrijwilligers en onze geweldige partners, zonder hun lukt het niet

Nog en kleine mededeling, vanaf volgende kan je Unico Tongeren vinden op facebook voor alle nieuwtjes omtrent Ùnico Tongeren