Millerweg heringericht en opnieuw open voor alle weggebruikers

Afgelopen donderdag werd de Millerweg opnieuw opengesteld voor alle verkeer. De straat onderging sinds medio april 2021 een herinrichting. De straat kreeg naast nieuwe riolering ook nieuwe voetpaden, plantenvakken en een wegdek. Het betreft een gezamenlijk project van Aquafin, Fluvius en de stad Tongeren.

Schepen Jeannine Vanvinckenroye

“De Millerweg, een gedeelte van Sluizerbroek en een deel van de Viséweg zijn heringericht. De riolering in de Millerweg werd volledig heraangelegd. Afvalwater en regenwater worden voortaan gescheiden afgevoerd, wat beter is voor het milieu. Door het regenwater apart af te voeren voorkomt men immers wateroverlast. Het afvalwater wordt bovendien ook minder verdund waardoor het beter gezuiverd kan worden. Werken brengen altijd hinder met zich mee.  We willen de bewoners dan ook bedanken voor hun begrip.”

Dirk Nevelsteen, projectmanager Aquafin

“Om het gescheiden rioleringsstelsel te kunnen aanleggen, moesten de woningen in de Millerweg en in een deel van Sluizerbroek worden afgekoppeld. Een afkoppelingsdeskundige bekeek samen met de bewoners wat er op privéterrein moest gebeuren. Het afgekoppelde regenwater wordt nu via een nieuw aangelegde verbinding in de Viséweg  naar de Jeker afgewaterd. Op die manier ontlasten we het rioleringsstelsel. De werken startten vorig jaar in maart. Ondanks corona en de vaak zeer natte weersomstandigheden zijn we er toch in geslaagd om alles vlot te laten verlopen en de werken tijdig te beëindigen.”

Naast de nieuwe riolering werd ook de rijweg over de volledige wegbreedte aangepakt. Naast een nieuwe fundering werd er een onder- en toplaag in asfalt aangelegd. De weg werd heringericht met voetpaden aan weerszijden van de weg. Er kwamen grasvakken om regenwater zoveel mogelijk ter plaatse te kunnen laten infiltreren. Voetpaden hebben een variabele breedte die wisselt naargelang de aanwezige ruimte.

Naast de werken in de Millerweg gebeurde er ook aanpassingswerken aan de riolering van een stuk van de Sluizerbroek en ter hoogte van de Viséweg. De wegenis werd hersteld naar zijn oorspronkelijke staat.

In het plan van de herinrichting werden er grasperken voorzien die de straat een vriendelijke en groene uitstraling geven. In de eindfase van de werken kregen de bewoners een zicht op het eindbeeld. Op dat moment kregen we meerdere vragen of het mogelijk was om de plantvakken naar eigen smaak in te vullen.

“We gaan graag in op deze vraag. Inmiddels hebben zestien bewoners het peterschap aanvaard. Samen met bewoners doen we de buurt bloeien. De ervaring leert dat buurbewoners het groen in de plantenvakken ook meer respecteren als ze het zelf onderhouden. Zo trekken ze bijvoorbeeld minder sluikstort aan en zorgen ze voor meer sociale contacten tussen buren. En dat juichen wij als stadsbestuur alleen maar toe” besluit burgmeester Patrick Dewael.

Financieel

De kostprijs van deze herinrichting bedraagt 1.419.511 euro, waarbij het aandeel van de stad Tongeren 328.652 euro bedraagt.

 

 • Hoofdweg:
  • Aquafin: aanleg riolering + wegdek
  • Stad: aanleg stoepen + grasvakken
 • Insteken veldwegen:
  • Aquafin: plaatsing roosters voor de opvang van het erosiewater
 • Zijweg Millerweg (uitbreiding):
  • Stad + Fluvius: 75% stad/25% Fluvius