Onderzoek naar PFAS op de brandweerkazerne, ex-NOVA site en Ambiorixkazerne: voorzorgen om blootstelling te vermijden

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft de stad Tongeren zopas in kennis gesteld van een verkennend bodemonderzoek naar de aanwezigheid van PFAS op de site van de brandweerkazerne, de ex-Nova site en de Ambiorixkazerne. De eerste resultaten, met name voor de brandweerkazerne en de ex-Nova site zijn binnen. Op de resultaten van de Ambiorixkazerne is het nog even wachten.

 

In juni 2021 besliste de Vlaamse Regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. In het kader van deze inventarisatie werd een specifiek op PFAS gericht verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. OVAM doet momenteel metingen in heel Vlaanderen, op sites waar er een vermoeden is van verhoogde PFAS-aanwezigheid.

 

Tongeren is snel ingegaan op de vraag van de Vlaamse overheid om locaties te inventariseren en te rapporteren waar er mogelijks PFAS-verontreiniging is. Op de site van de brandweerkazerne op de Sint-Maternuswal, de ex-Nova site en de Ambiorixkazerne werden er in het verleden beperkt brandblusoefeningen en/of een industriële activiteit uitgevoerd. Deze gronden kwamen dus in aanmerking voor onderzoek.

 

In de brandweerkazerne en op de ex-Nova site zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in de bodem en/of het grondwater. De meetresultaten tonen aan dat er een duidelijke aanwijzing is op een verontreiniging met PFAS in de bodem en/of in het grondwater. Daarom is er verder bodemonderzoek nodig. In dat onderzoek zal de verontreiniging specifiek in kaart worden gebracht en zal er nagegaan worden of er van de verontreiniging een risico uitgaat voor mens en milieu.

 

Het Agentschap voor Zorg en Gezondheid  adviseert om een aantal maatregelen nemen in een afgebakend gebied rond die sites.

 

Blootstelling vermijden

Door de verhoogde PFAS-waarden op deze sites, is er voor de omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling. Het Agentschap voor Zorg en Gezondheid geeft daarom uit voorzorg adviezen om blootstelling zoveel mogelijk te beperken.

 

Blootstelling aan PFAS, heeft niet onmiddellijk gevolgen voor de gezondheid. Bij langdurige blootstelling zijn er wel gevolgen mogelijk. Het is dus raadzaam om de adviezen van het Agentschap goed op te volgen. Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact ervan op de gezondheid is nog volop in evolutie. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen aanpassen.

 

De stad Tongeren vraagt de omwonenden van de brandweerkazerne, de ex-NOVA site om een aantal voorzorgsmaatregelen na te leven om mogelijke blootstelling aan PFAS te beperken.

 

In afwachting van de resultaten voor de Ambiorixkazerne wordt aan de bewoners uit die omgeving gevraagd om de adviezen op te volgen. De mensen die wonen in de buurt van de 3 gebieden, ontvangen een bewonersbrief in de bus met uitgebreide uitleg en de maatregelen die ze best in acht nemen.