Kruispunt Eeuwfeestwal en Elisabethwal Tongeren veiliger gemaakt

De werken aan het kruispunt van de Eeuwfeestwal en Elisabethwal zijn intussen afgerond. De werken zijn gestart medio februari dit jaar. “Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voerde samen met de stad Tongeren op de Eeuwfeestwal-Elisabethwal (R72) aanpassingen uit voor meer comfort en veiligheid voor voetgangers en fietsers op en rond het kruispunt met de Sint-Truidersteenweg (N79) en Sint-Truiderstraat”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Patrick Dewael, burgemeester: ” Actieve weggebruikers, voetgangers en fietsers,  lopen veel gevaar in het verkeer. In Tongeren hechten we veel belang aan hun veiligheid. De uitgevoerde werken aan dit kruispunt verhogen niet enkel de verkeersveiligheid maar ook het gebruikscomfort op het kruispunt, in het bijzonder voor de actieve weggebruiker die het kruispunt wil oversteken.“

“De voetgangersoversteken over de Eeuwfeestwal en de Elisabethwal zijn wat opgeschoven naar de buitenkant van het kruispunt. Er werd een verkeerseiland voor voetgangers aangelegd, zo kan de oversteek in twee keer gebeuren en wordt de oversteekbeweging beperkt in lengte. De bestaande zebrapaden zijn verplaatst,” zegt Jeannine Vanvinckenroye, schepen van Openbare Werken.

De opstelruimte voor overstekende voetgangers op de hoek van de Sint-Truidersteenweg met de Elisabethwal, aan de nachtwinkel werd vergroot. De oversteekafstand is nu kleiner. Om dit te kunnen realiseren werden op die hoek twee parkeerplaatsen verwijderd.

Op de voetgangersoversteken op de Eeuwfeestwal en de Elisabethwal werden blindegeleidetegels gelegd en ratelklikkers geplaatst voor blinden en slechtzienden.  Ook aan de bushalte ‘Tongeren Sint-Truiderpoort’ werden blindegeleidetegels aangebracht.

Ook de verkeerslichtenregeling werd aangepast. Voetgangers krijgen eerst groen, daarna pas het gemotoriseerd verkeer.

“Fietsers die vanaf de Elisabethwal rechts afslaan naar de Sint-Truiderstraat mogen door de aangepaste bebording nu door het rood rijden. Hetzelfde geldt voor fietsers vanaf de Eeuwfeestwal naar de Sint-Truidersteenweg. De bushalte ‘Tongeren Sint-Truiderpoort’ (binnenring) is enkele meters opgeschoven, samen met de inrit van de ventweg, door de aangepaste oversteek aan de zijde van de Eeuwfeestwal. Om hiervoor de nodige ruimte te maken hebben we twee parkeerplaatsen moeten verwijderen. De parkeerplaats voor rolstoelgebruikers is mee opgeschoven,” besluit Patrick Jans, schepen van Mobiliteit.