Historische site Picpussen wordt energiezuinig woongebied

In aanwezigheid van burgemeester Dewael vond een infomarkt over het toekomstige
Picpussen plaats. Burgemeester Patrick Dewael: "De plannen van de nv Picpussen combineren
op een prachtige manier het historische verleden van de site en onze stad met een innovatieve
toekomst. De historische aangezichten worden bewaard en tegelijk streeft men naar een
energieneutraal woongebied. Het historisch kloostergebouw blijft een historische eyecatcher
én tegelijk wordt het een state of the art woonzorgcentrum. Picpussen biedt alle voorzieningen
om er te wonen van je geboorte tot je oude dag. En dat alles in een groene woonomgeving
waar het verkeer grotendeels ondergronds is gebracht."
Picpussen is een historische school- en kloostersite op slechts 400 meter vogelvlucht van de Grote Markt
en Ambiorix. Ze start aan de Eeuwfeestwal met de imposante gevel van het kloostergebouw Picpussen
geschrankt tussen twee torens.
State of the art woonzorgcentrum in historisch kloostergebouw
De majestueuze gevel van het kloostergebouw en de twee torens zijn een erkenningspunt langs de
Eeuwfeestwal voor veel Tongenaren. Heel wat onder hen zaten er zelfs op de schoolbanken. Patrick
Kerkhofs van nv Picpussen, de ontwikkelaar van de site: "In onze plannen hebben we gezocht om het
verleden een plaats te geven in een soort stadsdeel van de toekomst. Zo krijgt het kloostergebouw een
nieuwe functie als state of the art en goed functionerend woonzorgcentrum met plaats voor 90 inwoners.
We zagen van bij het begin opportuniteiten om te breken met de klassieke manier waarop
woonzorgcentra zijn ingericht. Zo is het gebouw opgedeeld in kleine leefgroepen. Aanvullend aan het
woonzorgcentrum komen er 39 assistentiewoningen, samen met een Grand Café met een schitterend
terras.”
Schepen voor Ruimtelijke ordening en Wonen Johnny Vrancken beklemtoont de accenten die de stad
Tongeren heeft gelegd in het project: “Voor ons was het behoud van het historisch kloostergebouw een
absolute voorwaarde. We zijn blij dat de projectontwikkelaar hier volledig is in meegegaan. Het resultaat
is een geslaagd huwelijk tussen verleden en toekomst.”
Plaats voor jong en oud
Niet alleen senioren vinden hun thuis in het nieuwe stadsdeel. Het wonen en leven op de site is aangepast
aan en voorzien op elke leeftijd.
Schepen Johnny Vrancken gaat verder: "De basisschool Picpussen, die plaats biedt aan 350 kinderen,
kreeg reeds een nieuwe plek op de site en is helemaal ingebed in het glooiende terrein. In een volgende
fase zal ook het kinderdagverblijf de Mereltjes dat vandaag aan de Hasseltsesteenweg ligt, een nieuwe
plek in het hart van de ontwikkeling vinden.
Bertrand Van Regemortel van de participatiemaatschappij Vlaanderen en partner in Picpussen nv
verduidelijkt: “Maar liefst 180 kindjes kunnen hier binnenkort verblijven. Er werd veel aandacht besteed
aan mooie leefruimtes en het perfect functioneren van een kinderdagverblijf anno 2022. Boven de
daktuin van het kinderdagverblijf kan gewoond worden en komen verspreid over drie residenties 38
appartementen met mooie terrassen.”
“Aan de Beukenbergweg komt een nieuwe toegangsweg naar de site. Hier komen enkele ruime
eengezinswoningen met tuin en parkeergelegenheid, twee residenties van respectievelijk 53 en 41
appartementen met grote terrassen, allen gericht naar de vallei.
Hernieuwbare energie
Ook op het vlak van energie zal de inwoner van Picpussen kunnen genieten van de nieuwste technieken.
Patrick Kerkhofs: "Een centraal gestuurd warmtenet zal de warmte verdelen over het hele stadsdeel. Die
warmte onttrekken we aan de bodem door middel van diepe geothermie. Omgekeerd zorgen
warmtepompen met passieve koeling voor een ideaal comfort in de zomer. Vernuftig gestuurde
zonnepanelen vormen het sluitstuk. We streven ernaar om het hele woongebied zo goed als
energieneutraal te maken. Dat zou meteen een primeur zijn voor de provincie Limburg."
Verkeer ondergronds, unieke groenbeleving bovengronds
Bertrand Van Regemortel van PMV: "Achter het kloostergebouw opent zich een nieuwe dimensie met
schitterende vergezichten op het weidse landschap richting Borgloon. Er zijn heel wat mogelijkheden om
een unieke groenbeleving te creëren: het glooiende landschap, de enorme hoogteverschillen, de
kloostertuin die reikt tot de resten van de Romeinse muur aan de Legioenenlaan. Het autoverkeer zal
bovendien zo veel mogelijk gemeden worden binnen de site. Ook dat schept mogelijkheden."
Het nieuwe stadsdeel wordt autoluw, maar zal altijd bereikbaar zijn.
Patrick Kerkhofs: "Alle diensten zullen de site goed kunnen bereiken, denk hierbij aan de brandweer maar
ook de post, de pakjesleveranciers of de afvalophaling. Voor de bewoners van de woningen en de
appartementen gebeurt het bewonersverkeer volledig ondergronds vanaf de nieuwe toegangsweg op de
site. De appartementen boven het kinderdagverblijf en het personeel parkeren ook ondergronds. De
fietsers en de voetgangers krijgen een prominente plaats. Aan de school is er geen autoverkeer. Ouders
rijden naar een kiss and ride zone waarna ze de site terug verlaten."
Werken starten dit jaar
Het openbaar onderzoek voor het woonzorgcentrum in het kader van de omgevingsvergunning loopt van
05/05/2022 tot en met 03/06/2022. Nv Picpussen heeft de ambitie om deze werken nog dit jaar te laten
aanvatten. Voor het kinderdagverblijf en de woongelegenheden is het ontwerpteam druk bezig met het
voorbereiden van de plannen. Wie een glimp wil opvangen van de plannen kan terecht op de webpagina
www.picpussen.com.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.