Huis van het Kind Tongeren zet in op goede mondzorg

Het Huis van het Kind Tongeren werkte samen met LOGO Limburg, de mutualiteiten en studenten van de UCLL Hogeschool een project uit rond goede mondzorg, genaamd ‘Steek een tandje bij’.

Jos Schouterden, schepen van Sociale Zaken: “Een goede mondzorg is erg belangrijk. Het ligt aan de basis van een gezond lichaam en een gezonde geest. Een goede mondzorg is niet altijd even vanzelfsprekend. Bij kansarme gezinnen bijvoorbeeld bestaat het risico dat men niet genoeg met een goede mondzorg bezig is. Tandartsbezoeken worden vaak uitgesteld omwille van mobiliteit, taal, cultuurverschillen, financiële of psychische moeilijkheden. Met dit project willen we deze drempels proberen te verlagen zodat ook kansarme gezinnen de weg vinden naar een goede mondzorg.”

Samen met de verschillende partners werkte het huis van het kind tal van initiatieven uit:
-groepsactiviteiten voor ouders en kinderen in kader van het thema mondgezondheid
- tijdens de huisbezoeken begeleiden studenten mondgezondheid de gezinsondersteuners
- samen met de partners zet het Huis van het Kind in op het preventief informeren, screenen en toeleiden van de gezinnen naar tandartsen in de buurt
- er worden interactieve vormingen in kader van mondgezondheid aangeboden
- er wordt extra aandacht besteed aan de betaalbaarheid van mond- en tandzorg. Zo worden er mondzorgkits aangeboden met o.a. een tandenborstel, tandpasta, poetskalenders, een flyer met basisadviezen rond mondzorg….

“Met al deze initiatieven zetten we extra in op het verkleinen van de groeiende gezondheidskloof. Het is de bedoeling dat we dit project systematisch blijven herhalen en onze samenwerking met de verschillende partners verder blijven uitbouwen in de hoop om zo ieders mond gezond te krijgen,” besluit Jos Schouterden,” schepen van Sociale Zaken.