NIEUWE VOORZITTER VOOR WOONZO

Gepubliceerd op 11 juni 2022 om 19:42

In de vergadering van 9 juni 2022 heeft de Raad van Bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij Woonzo Liesbeth Vanhay aangesteld als nieuwe voorzitter.

Zij neemt daarmee het voorzitterschap over van Eddy Manet, die sinds juni 2019 deze functie op zich nam.

De voorzitterswissel kadert in eerder gemaakte afspraken.

‘Met Eddy nemen we afscheid van een voorzitter die héél dicht bij ons stond en die ons tijdens de voorbije (moeilijke) coronaperiode op een heel daadkrachtige wijze heeft helpen functioneren’, zegt directeur Inge Gaublomme. ‘Wat kan? Wat mag? Wat is nodig? Hoe blijven we bereikbaar en hoe pakken we dit aan?...’  dat waren en blijven Eddy z’n kernwoorden…

De directeur, collega-bestuursleden en de medewerkers gaan Eddy missen en danken hem hartelijk voor zijn inzet de voorbije 3 jaren.

Eddy zelf kijkt terug op een boeiende periode. Hij heeft aan het begin van zijn ambtstermijn heel erg ingezet op ‘het leren kennen van…’ de medewerkers, de regelgeving, de collega-bestuursleden, enzovoort… Jammer genoeg heeft Corona daarna de dagelijkse werking een beetje ‘ter plaatse doen trappelen’. Toch kijkt Eddy met een warm hart terug op zijn voorzitterschap en zal hij als lid van de raad van bestuur zeker een bijdrage blijven leveren in de dagelijkse werking van de maatschappij.  

Met eenparigheid van stemmen stelde de raad van bestuur Liesbeth Vanhay aan als voorzitter. Liebeth is 12 jaar actief in de Tongerse politiek en sinds maart 2021 bestuurder bij Woonzo. Daarvóór was Liesbeth OCMW-raadslid.  

Liesbeth start met heel veel goesting en enthousiasme aan deze nieuwe uitdaging. ‘De sociale huisvestingsector is in volle verandering. Sommige evoluties kan je niet tegenhouden… Maar samen met mijn collega bestuurders, een héél gemotiveerde bestuursploeg, ga ik me 100 % inzetten om zo goed als mogelijk in te spelen op de nood aan sociale huisvesting in ons werkgebied.’

‘Ik wil bereikbaar en toegankelijk zijn, en zal hier samen met de directeur ook een prioriteit van maken’.