Veiliger fietsen aan winkelzone T-Forum op de Luikersteenweg

Gepubliceerd op 15 juni 2022 om 02:47

foto's AWV

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat aanpassingen uitvoeren op de Luikersteenweg (N20) in Tongeren. “We vernieuwen de verouderde fietspaden ter hoogte van winkelzone T-Forum over een afstand van zo’n 450 meter om fietsers een veiligere route te bieden. Daarnaast voeren we kleine ingrepen uit aan de inritten van T-Forum en Aldi om de zichtbaarheid te verbeteren. Een vernieuwde bushalte in de richting van het centrum moet reizigers van De Lijn meer reiscomfort bezorgen”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. De voorbereidende nutswerken starten 20 juni 2022, en duren ongeveer tot eind september. De vernieuwingswerken aan de fietspaden starten aansluitend. Tot einde werken geldt er op weekdagen een omleiding richting het centrum voor gemotoriseerd verkeer.    

Op de Luikersteenweg liggen ter hoogte van winkelzone T-Forum vandaag al enkele vrijliggende fietspaden. AWV gaat de nu ook de overige, verouderde fietspaden vernieuwen.  Zo krijgen fietsers tussen Tongeren-Centrum en T-Forum een veiligere, comfortabelere route ter beschikking. Aan het kruispunt met Schaapsweide komen bovendien nieuwe oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.

Overzichtelijker verkeer naar winkelzones

Naast veiligere fietsinfrastructuur willen we ook de algemene verkeerssituatie overzichtelijker en vlotter maken. Aan Aldi komt een nieuwe afslagstrook voor autoverkeer vanuit Tongeren-centrum.

We leggen ook de huidige afslagstrook voor verkeer van Tongeren-centrum naar T-Forum iets verder naar de buitenkant van de rijweg. Zo ontstaat er meer ruimte tussen de verschillende verkeersstromen op dit punt, wat het overzicht van weggebruikers moet verbeteren.

Tot slot komt er een nieuwe bushalte voor halte ‘Tongeren: Rietmusweg’ (richting Tongeren-centrum) ter hoogte van huisnummer 162. We installeren een schuilhuisje en fietsenstallingen. Bussen van De Lijn zullen hier halteren op de rijweg.

Minderhinder-maatregelen: omleiding richting centrum op weekdagen tot het jaareinde

De nutswerken (kabels en leidingen voor elektriciteit, aardgas, water, telecom) starten op 20 juni 2022 nemen vermoedelijk tot eind september in beslag. Aansluitend kunnen de infrastructuurwerken aanvatten, die een drietal maanden zullen duren. Vermoedelijk zijn de werken ten einde rond de jaarwisseling 2023.

Quasi voor de volledige duur van de werken geldt er op weekdagen éénrichtingsverkeer richting Luik, en dus een omleiding voor gemotoriseerd verkeer richting het centrum. Deze zal verlopen via de Overhaamlaan, Neremweg en Wijkstraat.  Tijdens het weekend, feestdagen en bouwverlof, wordt de N20 ter hoogte van de werfzone in twee richtingen terug opengesteld.

Fietsers kunnen de werfzone in twee richtingen blijven passeren, via de zijde waar niet wordt gewerkt op dat moment.

Weersgevoelig

Opgelet: wegenwerken zijn steeds erg afhankelijk van werf- en weersomstandigheden. De huidige planning kan nog wijzigen.

Omleidingsplan op weekdagen tot jaareinde 2022