Heb jij of uw vereniging iets te melden, of u heb iets gezien neem dan snel contact met ons op

Home » Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) » BILZEN, TONGEREN: EERSTE VLAAMS PROEFPROJECT MET ASFALTVERJONGERS DIE LEVENSDUUR BESTAAND WEGDEK VERLENGEN

BILZEN, TONGEREN: EERSTE VLAAMS PROEFPROJECT MET ASFALTVERJONGERS DIE LEVENSDUUR BESTAAND WEGDEK VERLENGEN

Gepubliceerd op 3 juni 2020 om 12:45

Volgende week herstelt het Agentschap Wegen en Verkeer gedurende drie dagen het wegdek van de Elderenstraat - Rode Kruislaan (N758) in Tongeren en Bilzen, over een afstand van zo’n 2,5km. Het gaat om een proefproject waarbij een aantal asfaltverjongende producten worden getest, die op lange termijn de kwaliteit van het wegdek in stand houden, tegen beperkte kosten. Tijdens deze werken zal de werkzone 3 dagen afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer.

AWV blijft als beheerder van de Vlaamse gewest- en autosnelwegen steeds onderzoek verrichten om het wegennet op een zo duurzaam, efficiënt en rendabel mogelijke manier te onderhouden. In dit kader zal het agentschap nu een proefproject met asfaltverjongingstechnieken uitvoeren op de Elderenstraat - Rode Kruislaan (N758) in Tongeren en Bilzen. 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Het is belangrijk om te investeren in innovatieve technieken die duurzaam zijn en tegelijk kostenbesparend werken. Ik ben dan ook blij dat dit proefproject opgestart kan worden, en dan nog wel in Limburg.”

Dure totaalrenovatie voorkomen
Wegen hebben meer en meer te lijden onder het toenemende verkeer en extremere weersomstandigheden. Om een dure totaalrenovatie van het wegdek te voorkomen, wordt het wegdek vaak onderhouden d.m.v. een preventieve bestrijking. Hierbij wordt een dunne beschermlaag op het asfalt gezet, met behulp van een laag bitumen met kleine steentjes erop. Door de verhoogde waterdoorlatendheid kan het wegdek langer meegaan. Ook de hinder voor de omgeving en het verkeer blijft beperkt en de onderhoudskosten liggen lager. 

Verbeterd alternatief voor bestrijking met steentjes
Tijdens dit proefproject zal AWV nu vier producten testen die niet alleen een beschermlaag aanleggen met verhoogde waterdoorlatendheid, maar vooral ook een chemische interactie aangaan met het onderliggende wegdek. Onder invloed van de producten zal het aanwezige bitumen in het asfalt opnieuw elastischer worden, zullen de hechtingen opnieuw verstevigd en kleine scheuren opgevuld worden. 
 

Het asfalt zal als het ware verjongen, waardoor de levensduur
van het bestaande wegdek bijkomend verlengd wordt.
 

Nu worden de producten langs elkaar getest en afgewogen om de duurzaamheid, efficiëntie en rendabiliteit te bepalen.

Een bijkomend voordeel ten opzichte van de huidige bestrijkingsmethode is dat er geen steentjes aan te pas komen die vlak na de aanleg of na enkele jaren los kunnen liggen. Er wordt wel met zand gewerkt. 
We onderzoeken het rendement van het wegdek.  Vermoedelijk zal het langer kwalitatief meegaan, aan een lagere kostprijs door de beperkte ingrepen.
Het is nu de eerste keer dat deze producten en technieken worden toegepast in Vlaanderen. 
In Nederland is de techniek bekender, maar op een ander soort onderliggend (zeer open) asfalt.

Meten is weten
Om dit proefproject uit te kunnen voeren, zal het agentschap samen met het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) 5 testvakken van elk 500 meter laten bestrijken. Op 4 vakken komen asfaltverjongende producten. Op het laatste vak zal de aannemer de traditionele bestrijkingsmethode met steentjes in bitumen toepassen.  Over 2 jaar zal binnen elk testvak opnieuw een zone van 250 meter bestreken worden met hetzelfde product. Tussen deze vakken komen telkens zones van 50 meter waarin het wegdek niet wordt behandeld. Deze zullen dienen als referentievakken. 
Om de kwaliteit van de toepassingen te evalueren zal het agentschap verschillende parameters opmeten en opvolgen gedurende de volgende jaren. 

Minderhinder-maatregelen: afsluiting en omleidingen T en B
De aannemer zal deze werkzaamheden in de loop van 3 dagen uitvoeren, vanaf maandag 8 juni 2020 telkens tussen 07.00 uur en 19.00 uur.
De bestrijkingen worden over de volledige wegbreedte aangebracht. Daarom zal het agentschap de gewestweg volledig afsluiten voor gemotoriseerd verkeer tussen de kruispunten met de Gerestraat en de Jaak Vandersandenstraat en de nodige omleidingen voorzien. Voor het doorgaand verkeer tussen Tongeren en Bilzen zullen deze respectievelijk worden aangeduid met de letters “T” en “B”.
Tijdens de werkuren (07.00 uur - 19.00 uur) zijn percelen in de werfzone niet bereikbaar met de wagen. Buiten de werkperiodes zal het plaatselijk verkeer wel toegelaten worden op de gewestweg.
Fietsers en voetgangers zullen geen hinder ondervinden van de werken.
Na de bestrijking zal het agentschap nog een aantal veegbeurten laten uitvoeren om de overtollige zandkorrels en steentjes (van het ene testvak) te verwijderen. Tot dan, vermoedelijk een tweetal weken,  zal een snelheidsbeperking van 30km/u gelden, om het risico op opspringende steentjes zo sterk mogelijk te beperken.
Weersgevoelig
Opgelet: asfalteringswerken zijn steeds erg weersgevoelig. Bij regenweer kan de huidige planning nog gewijzigd worden. 

 foto © AWV