Home » Jaaroverzicht 2019 » Overzicht januari en Februari 2019 » De Senioren “Arm in Arm” Vreren starten 2019 met bubbels

Op 8 januari zijn de senioren van “ARM in ARM” het nieuwe jaar gestart met een nieuwjaarsreceptie in de parochiezaal Feria in Vreren.

Iedereen werd getrakteerd op hapjes en bubbels.

Elke tweede dinsdag van de maand komen ze samen en kunnen ze actief deelnemen met kaarten, kienen of gewoon een leuke babbel slaan, dit met  een kopje koffie en een stukje taart.

“Onze vereniging telt momenteel 60 leden, onze doelstelling is  meer sociaal contact onder de mensen, dit is het beste middel tegen vereenzaming en geeft meer kwaliteit aan het dagelijkse leven, iedere 55 plusser is van harte welkom”, aldus voorzitter Ghislain Moors