Home » Jaaroverzicht 2019 » Overzicht januari en Februari 2019 » Nieuwe treurwilg siert het eilandje op de Motten

Op woensdag 27 februari is het eilandje in de grote visvijver op de Motten in Tongeren opnieuw beplant met  een beeldbepalende solitaire hoogstam treurwilg (Salix Sepulcralis ‘Chrysocoma) die perfect gedijt in waterrijk gebied. De wortels kunnen dan ondergronds evenwichtig groeien. Deze  nieuwe treurwilg vervangt de twee oude treurwilgen die onlangs werden gekapt.

 

Guy Schiepers, schepen van Openbare Werken

“De beide treurwilgen waren in de kroon beschadigd doordat meerdere gesteltakken zijn afgebroken. Een gesteltak is een hoofdtak, die wordt gevormd op de plaats waar de stam van de boom gaat vertakken. Doordat deze takken ontbreken verliezen de bomen niet alleen esthetische waarde maar ook een groot deel van hun functionele waarde. Bovendien is er te weinig ruimte voor de wortels waardoor de bomen veel stabiliteit verloren hebben doorheen de jaren. Nu de herinrichting van De Motten in volle uitvoering is, werd er beslist om de treurwilgen te kappen.”