Home » Jaaroverzicht 2019 » Overzicht juni 2019 » Tongeren : Op 30 mei 2019 werd Lambertine 100 jaar.

Zij groeide op te Sluizen in een boerengezin van drie kinderen. Zij liep school te Sluizen en te Glons. Tot aan haar huwelijk werkte ze op de boerderij.
In 1948 trouwde ze met Hubert Boosten uit Mal. Hij werkte als schrijnwerker in het Luikse Herstal. Lambertine bleef haar hele leven huisvrouw. Ze leidde een rustig leven. Haar bekommernis ging altijd uit naar het huishouden en het helpen van de kinderen en de kleinkinderen. Haar hobby was tuinieren in de moestuin.
Ze heeft een zoon, drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.
Lambertine had twee donkere periodes in haar leven, het overlijden van een kleinzoontje in 1988 en het overlijden in van haar echtgenoot in 1994. Zij bleef nog enkele jaren alleen wonen in haar huis te Sluizen.
Op oudere leeftijd woonde ze tien jaar bij haar kinderen, Jozef en Colette Boosten-Vonken. Vanaf haar 94 jaar verhuisde ze naar het rusthuis, de Ark van Noé in Spouwen. Daar geniet ze al meer dan vijf jaar van de beste zorgen en de genegenheid van het personeel.
De kinderen hebben op 31 mei 2019 een receptie gegeven voor de genodigden, de bewoners, hun aanwezige familieleden, de directie en het personeel. Lambertine mocht haar favoriete diner kiezen voor alle bewoners. Vanaf twee uur werd er een drankje en taart aangeboden.
Veel dank van de familie aan het personeel voor de mooie versiering binnen en buiten aan de Ark en de hulp tijdens de receptie!